Değerler Eğitimi

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler Değerler Eğitimi

Genel
20.01.2019
1.280

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler;

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

Eğitim istendik yönde davranış değiştirmektir. Bunun dışında eğitimle ilgili onlarca yüzlerce tanım yapmak mümkündür. İnsanın doğumundan ölümüne kadar (Hatta doğum öncesi anne karnında dahi çocuğun eğitimimi başlar) olan sürede sürekli çevre ile etkileşim halindedir. Değişime ayak uydurmaya çalışır bazen de kendisi değişimin ncüsüdür, değişimin bir parçası olur. Tüm bu durumlarda eğitim ise ise onun sürekli yanındadır. Toplum olarak eğitimi ve öğretim faaaliyetlerini sık sık karıştırmaktayız. Mesela okulların eğitim- öğretim yuvasını kabul eder fakat öğrencinin başarısını sadce puana göre değerlendiririz. Burda şuna bir açıklama getirmek lazım.

Okullarda öğrendiğimiz bilgiler okulum öğretim bölümüdür. Fakat saygı nedir, dürüstlük, toplum içi adap, davranış, sorumluluk kazanma gibi olgular, değerler ise eğitim kısmını oluşturur ki buna daha fazla ağırlık verilmesi lazım. Yakın zamanda haberleri takip ettiyseniz bir öğretim görevlisinin öğrencisi tarafında katledilmesi vardır. Orda eğitim görevlisinin eşinin çok güzel bir sözü vardı. Hatta bende karne görüşümde tüm öğrencilerime bu sözü yazdım. İyi bir doktır, iyi bir hukukçu olmaktan ziyade iyi bir insan olun. Bu söz eğitimin esasında öğretimden daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bir şeylerin bilgisine ileri zamanlarda da ulaşılabilir lakin eğitim atalarında ifade ettiği gibi ağaç yaşken eğilir. Eğitim işte böyle zamanda alınması gerekir. Zamanında iyi bir eğitim alamamaış olan çocuk (okulda, ailede, çevrede) ilerde çok sıkıntılı birey haline gelir. Bu da tüm toplumu engeller.

Sözü fazla uzatmadan bağlamak gerekirse”EĞİTİM ŞART)

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

 • Eğitimsiz insan, ruhsuz bedene benzer. (Arap atasözü)
 • İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yetişir. (Cervantes)
 • Hiç bilenle bilmeyen bir tutulur mu? (Hz. Muhammed)
 • Bir okul açmak, bir cezaevi kapamaktır. (Danton)
 • Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer; sesi çok, içi boştur. (Sadi)
 • Ana ve babaların çocuklarına bırakacakları en büyük miras; eğitimdir. (Hz. Muhammed)
 • Ağaç yaşken eğilir. (Türk atasözü)
 • Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. (Emerson)
 • Her kötülük bilgisizlikten doğar. .(H.G.Wells)
 • Hep öğretmek isteyenler, çoğu kez öğrenmeye engel olurlar. (Montesquieu)
 • Cesaret ve hazzı yitiren eğitim, beş para etmez. (Pestalozzi)
 • Eğitim, çocuğa bilmediğini öğretmek değildir; çocuğa yaşamasını öğretmek­tir. (W.Livingston)
 • Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.” (Kuon-Tzu)

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

 • Dünyada yapılması güç olan üç iş vardır: Çelik,elmas ve insan ruhunu işlemek. (B.Franklin)
 • Bilgine her gün yeni bir şey eklemiyorsan, gün geçtikçe azalır.(Çin atasözü)
 • Kalem kılıçtan keskindir. (Seneca)
 • Eğitim, ana kucağından başlar; her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine ko­nan bir tuğladır. (H.Ballov)
 • Bir ülke halkının eğitimi, sokaktaki davranışlarından belli olur. (E.De Amıcıs)
 • Elinden gelirse insanları eğit, gelmezse onlara katlan. (M. Aurellius)
 • Eğri ağaçlar, bahçıvan eline muhtaçtır. (Çin atasözü)
 • Eğitim, ekmek ve sudan sonra halkın en büyük gereksinmesidir. (Danton)
 • Ana baba iyi eğitim almışlarsa çocuklar da görgülü olur. (Goethe)
 • Eğitimle suç ve cezalar, güneşin önündeki buzlar gibi erir. (V.Hugo)
 • Ulusal eğitim, her ulusun yaşam kaynağıdır. (Namık Kemal)
 • Eğitim; iyiyi, büyüğü, güzeli sevmektir. (E. Renan)
 • Eğitimli adam, görgüsüzle geçinmesini bilir. (Schopenhauer)
 • Eğitim, yetenekleri olgunlaştırır, ama yetenek yaratmaz. (Voltaire)
 • Eğitimin amacı, insanlarda bulunan yetenekleri geliştirmektir. (Eflatun)
 • İnsan iki yoldan eğitilir: İlki, ana-baba, öğretmenlerden aldığı derslerle; ikincisi, kendi öğrendikleriyle. En değerli olanı ikincisidir. (Gibons)
 • Kızını dövmeyen dizini döver. (Türk atasözü)
 • Eğitimsiz öğretim, hırsız fenerine benzer.

Eğitimle İlgili Güzel Sözler

 • Eğitim görmekle görmemek, ölülerle dinler ara­sındaki fark gibidir.(Aristo)
 • Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak Milli Eğitimle olur. (Atatürk)
 • Eğitim, her ulusun hayat kaynağıdır. (Namık Kemal)
 • İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yetişir.
 • Bilgi, sevgi ve zekanın aynasıdır.
 • Okumayı öğrenmeyen çuval taşımayı öğrenir.
 • Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
 • İlköğretim davası, insan olma, ulus olma davasıdır.
 • Yurt kalkınmasının temeli ilköğretimdir.
 • Öğrenim, aklın gücünü geliştirir.
 • Bilmemek ayıp değil, bilmediğini öğrenmemek ayıptır.
 • İlköğretim geleceğin temelidir.
 • Bilgisiz insanın dostluğundan, bilgili insanın düşmanlığı daha iyidir.
 • Okul gençliğe; insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir.
 • İlköğretimin değerini her yurttaşa anlatmak ulusal bir görevdir.

Eğitimle İlgili özlü  Sözler….

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.