Değerler Eğitimi

Zamirler Konu Anlatımı ve Testleri İndir

Genel
01.12.2018
573

Zamirler Konu Anlatımı ve Testleri İndir

Zamirler Konu Anlatımı ve Testleri İndir;

Zamir (Adıl)

Ad olmadıkları halde adın yerini tutan sözcüklerdir. Adların yerini geçici olarak tutar, kalıcı adlar değildir. Zamirle, zamirin gösterdiği varlık arasında bir anlam bağı yoktur.

Adların aldıkları çekim eklerini alır. Yalnız şahıs zamirleri iyelik eklerini almaz.

Zamir Çeşitleri

1. Şahıs (Kişi) Zamirleri:

Konuşan, dinleyen ve adı geçen kişilerin adlarının yerini tutan zamirlerdir. Üç tekil, üç de çoğul olmak üzere altı kişi zamiri vardır:

Ben, Sen, O ……………….Tekil

Biz, siz, onlar…………….Çoğul

Örnek

 • Kişi zamirleri iyelik eki dışındaki ad çekim eklerini alır: biz, bizi, bize, bizde, bizden, bizim, bizimle, bizce.
 • Bazı kişi zamirleri çeşitli amaçlarla birbirlerinin yerine kullanılır.

Örnek:

 • Çalışmada bizim de katkımız var. (Ben/ Alçakgönüllülük)
 • Biz adamı böyle yeneriz.
  (Ben/Böbürlenme)
 • Hocam, siz söylediniz.
  (Sen/Saygı)
2. Dönüşlülük Zamiri:

Söz içinde yapılan işin yapana döndüğünü belirten ve kişi kavramını pekiştiren kendi sözcüğüdür. Bu zamir iyelik eklerini alarak bütün kişiler için kullanılır: kendim, kendimiz, kendin, kendiniz, kendi(si), kendileri.

Örnek:

 • Kendim ettim, kendim buldum.
 • Sen kendin git, başkasına güvenme. Kendi düşen ağlamaz.
 • Kendileri bilir.

Zamirlerle ilgili Her Şey (Slayt, test, animasyonlu oyun, çalışma kağıtları, boyama çalışması….) İNDİRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

3. İşaret Zamirleri:

Adların yerini göstererek tutan zamirlerdir. Yakında bulunanları bu, biraz ötede olanları şu, uzakta olan ya da görünmeyenleri o zamiriyle belirtiriz. Bunların çoğullarıyla birlikte altı işaret zamiri vardır:

Bu, şu, o………………..Tekil

Bunlar, Şunlar, Onlar…………Çoğul

Bunların dışında bura, şura, ora, buralar, şuralar, oralar, öteki, diğerleri, berikiler… gibi kimi sözcükler de gösterme adılı olarak kullanılır.
Gösterme zamirleriyle gösterme sıfatları karıştırılmamalıdır. Sıfatlar bir ismi niteler, zamirler ise ismin yerini tutar. Gösterme sıfatlarının çoğulu olmaz.

Örnek

 • O kitabı bana ver. (Sıfat)
 • Onu bana ver. (Adıl)
4. Belgisiz Zamirler:

Kesin belli olmayan adların yerine kullanılan zamirlerdir. Cümle içinde diğer adlar gibi kullanılırlar. Bunlar herkes, kimi, bazısı, birkaçı, birçoğu, hepsi, biri, falan, filan, falanca, filanca, şey, başkası… gibi sözcüklerdir.

Örnek

 • Biri tahtayı silsin.
 • Birkaçı derse gelmemiş.
 • Çoğu, testi doğru cevaplamış.
5. Soru zamirleri:

Adların yerini sorarak tutan zamirlerdir. Asıl soru zamirleri kim ve ne sözcükleridir. Ancak iyelik eki alan soru sıfatları da soru zamiri olarak kullanılır.

Örnek

 • Kim söylemiş, ne söylemiş? Hangisi doğru?
 • Pazardan ne almış?
 • Onlar nerede kaldı?
6. ”-ki” İlgi Zamiri:

Ad tamlamalarında bazen adın yerini ek olarak tutan zamirdir.

Örnek:

 • Odanın lambası yanıyor; salonunki bozuk. (salonun lambası)
 • Yazarın yaşantısı ile okuyucununki bir değildir. (okuyucunun yaşantısı)

NOT: Ben ve biz zamirleri ilgi eki –in yerine –im alırlar. Bu iki zamir –e durum eki alırken kökleri değişir, bana, sana biçiminde olur. Ayrıca zamirler diğer isimlerden farklı olarak edatlara bağlanırken ilgi eki alır: benim gibi, kimin kadar…

Zamirler de yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik olurlar.

1.Basit Zamirler: ben, sen, o, kim, ne, bu… 2.Türemiş Zamirler: öteki, kimsecik…
3.Birleşik Zamirler: öbür (o bir), kimse (kim ise), birçoğu…

Zamirler Konu Anlatımı bu kadar şimdi aşağıdaki indir yazısını tıklayarak zamirler ile ilgili testleri indirebilirsiniz.

Zamirlerle ilgili Her Şey (Slayt, test, animasyonlu oyun, çalışma kağıtları, boyama çalışması….) İNDİRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Ders Programı Boş Şablon 3. Bölüm (10 Adet Türkçe)

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) 1. Bölüm

Zıt Anlamlı Kelimeler Tablo Halinde

Neden Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç, Karşılaştırma

Değerler Eğitimi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.