Değerler Eğitimi

Sembolizmin Özellikleri, Sembolizm (Simgecilik)

Genel
04.11.2018
749

Sembolizmin Özellikleri, Sembolizm (Simgecilik)

Sembolizmin Özellikleri, Sembolizm (Simgecilik);

 • 1800’li yıllarda Fransa’da Parnasizme tepki olarak doğdu. Bir şiir akımıdır. Yalnızca şiirde görülür. Çağdaş şiiri en çok etkileyen akımdır.
 • Şiir duygu ve hayali getirmesi yönüyle romantizme benzer. Bu benzerliğe karşın, kendilerinden önceki tüm şiir anlayışına karşı çıkarlar.
 • Sembolistlere göre, şiirin belli bir biçimi yoktur. Vezin, kafiye, üslupla alakalı sıkıntılar geri  plana atılmış, şiirde serbest nazım anlayışı benimsenmiştir.
 • Günlük dildeki, sözcüklere yeni anlamlar yüklemişler, duyulup işitilmemiş söz kalıpları icat edilerek özel bir şiir dili yaratmışlardır.
 • Şiirin sözden ziyade musikiye yakın bir dil olduğunu ifade etmişlerdir.
 • Sembolist şairler, gerçeğin çıplaklığına karşı olduklarından kapalı sonbahar günlerini, sabah ve akşamın alaca karanlığını, ay ışığını şiire dekor olarak seçmişlerdir. En çok; ölüm düşüncesi, sessizlik, durgun sular, sararmış yapraklar, güneşin batışı ve uzak ülkeler anlatılmıştır.
 • Sanat, sanat içindir görüşüne bağlı kalarak siyasal ve toplumsal sorunlara uzak durmuşlardır.
 • Sembol, imge ve mecazlarla dolu kapalı bir anlatımı seçmişlerdir. Herkesçe farklı algılanabilecek, yorumlanabilecek şiiri hedeflemişlerdir.
 • Sembolist şairler, dış alemde gördüklerini değil; sezdiklerini, nesnelerin ruhta uyandırdığı izlenimleri sembollerle (simge) anlatımışlardır.
 • Nesneler birer sembol olarak ele alınmış, sembollerle iç dünya ve dış dünya arsında bağlantı kurulmuş, bu nedenle mecazlı anlatıma ve imgeye sık sık başvurulmuştur.
 • Dili çok ağırdır.
 • Çağdaş şiiri en çok etkileyen akımdır.
 • Şiirde musiki yaratılmaya çalışılır. Şiirde anlam aranmaz. Hayal ve musiki sezilir.
 • Edebiyatımızdaki asıl uygulayıcı Ahmet Haşim’dir.

Yabancı Temsilcileri: Boudelaire (öncüsü),Verlaine, Mallerme, Rinbaud, Valert, Edgar Allen Poe, Maurice Maeterlinek.
Edebiyatımızdaki Temsilcileri: Ahmet Haşim (Asıl uygulayıcısı), Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairler de bu akımdan etkilenmiştir.

Sembolist Şiir Örneği

       İçe Kapanış

Derdim, yeter, sakin ol, dinlen biraz artık;
Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam;
Siyah örtülere sardı şehri karanlık;
Kimine huzur iner gökten, kimine gam.

Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı gitsin,
Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte.
Toplasın acı meyvesini nedâmetin,
Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyle.

Bak göğün balkonlarından, geçmişler seneler
Eski zaman esvaplarıyla eğilmişler
Hüzün yükseliyor, güler yüzle, sulardan

Seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi
Ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran
Geceyi dinle, yürüyen tatlı geceyi.

C. Baudelaire
(Çev. Sabahattin Eyüboğlu)

Değerler Eğitimi

Klasisizm (Kuralcılık), Klasisizmin Özellikleri:

Hümanizm ( İnsancılık), Hümanizmin Özellikleri

Edebiyat ve Sanat Arasındaki İlişki

Cumhuriyet Döneminde Çıkan Edebiyat Dergileri

Halk Edebiyatı Sanatçıları

Divan Şiirinin  Özellikleri ve Divan Şiiri

Namık Kemal Kimdir, Namık Kemal’in Edebi Kişiliği

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.