Değerler Eğitimi

Fütürizmin Özellikleri, Fütürizm( Gelecekçilik)

Genel
06.11.2018
811

Fütürizmin Özellikleri, Fütürizm( Gelecekçilik)

Fütürizmin Özellikleri,

 • İtalyan şair Marinetti ve birkaç ressam tarafından başlatılan bu akım, Paris’te Le Figaro gazetesinde 1909 yılında yayımlanan bildiri (beyanname) ile tüm dünyaya duyurulmuştur.
 • İtalya’da ortaya çıkmasına rağmen daha çok Rusya’daki Marksist şairler tarafından benimsenmiş, özellikle Mayakosvki’nin adıyla özdeşleşmiştir. Resim, heykel ve şiirde etkili olan bir akımdır.
 • Geçmişe isyan, yenilik ve özgürlük bu akımın temelini oluşturur.
 • Kübizm ve Dadaizm’e benzeyen bu akım, “geçmiş, şimdi ve gelecek” ile ilgili durumları yansıtmayı amaçlar.
 • Dadaizm’i, makine gücünü ve hızını sanatın bütün dallarına aktarma bu yolla geleceğe yönelme amacı güder.
 • Sanayileşme ve makineleşmeyle birlikte dünyadaki yenilikleri, hareketi, yaşamı ve bunların meydana getirdiği heyecanı sanata yansıtarak hayat ve sanat arasında bir bağlantı kurmak isterler.
 • Şiirde duygunun yerini makine, çark sesleri ve fabrika gürültüleri almıştır. Şiirdeki biçim, uyak, ölçü, nazım birimi gibi geleneksel kuralları şairin özgürlük alanını kısıtladığını düşündükleri için bu kuralları bir kenara bırakmışlardır.
 • Fütüristlere göre şiirde durağanlığı değil, dinamizmi çağrıştıran, teknik ve makinenin hızını yansıtan kelimelere yer verilmeli; dil bilgisi kuralları bir kenara bırakılarak kelimelere özgürlük tanınmalıdır.
 • Şiirde “değişim, tehlike, devinim, başkaldırı, korkusuzluk, savaşın iyi yönleri, çalışmanın kutsallığı” vurgulanmış; makine, otomobil, tren, gemi ve uçaklara sıkça yer verilmiştir.
 • Fütüristlere göre makine, insan gücünün bir simgesi, sağlıklı gelişimin göstergesidir.
 • Uzun ömürlü olmayan bu akım yerini Dadaizm’e bırakmıştır.
  Saldırgan, işgalci ulusçuluk ve kadın düşmanlığı bu akımda yüceltilmiştir
 • Noktalama işaretlerine karşı çıkılmış, hayatın sürekliliğini verebilmek için fiiller mastar halinde kullanılmıştır. Serbest nazım kullanılmış, geleneksel ölçü, uyak ve nazım biçimleri kaldırılmıştır.
 • Rusya’da en önemli fütürist sanatçı “Vladimir Mayakovski”dir. Nazım Hikmet’te Mayakovski’den eğitim almıştır.

Fütürizmin Şiir Örneği;

Makinalaşmak İstiyorum (Nazım Hikmet – 1923)

Makinalaşmak istiyorum  / Nazım Hikmet- 1923
trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!

beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
her dinamoyu
altıma almak için çıldırıyorum!
tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
damarlarımda kovalıyor
oto-direzinler lokomotifleri!
trrrrum,
trrrrum,
trak tiki tak
makinalaşmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulacağım
ve ben ancak bahtiyar olacağım
karnıma bir türbin oturtup
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
trrrrum
trrrrum
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!

Değerler Eğitimi

Sembolizmin Özellikleri, Sembolizm (Simgecilik)

Klasisizm (Kuralcılık), Klasisizmin Özellikleri:

Hümanizm ( İnsancılık), Hümanizmin Özellikleri

Nazım Hikmet’in Hayatı (Nazım Hikmet Ran)

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.