Değerler Eğitimi

Namık Kemal Kimdir, Namık Kemal’in Edebi Kişiliği

Genel
13.10.2018
1.098

Namık Kemal Kimdir, Namık Kemal’in Edebi Kişiliği

Namık Kemal Kimdir ?

 • Tanzimat edebiyatın en coşkulu şairi olarak bilinir.
 • Türk edebiyatında “Vatan Şairi” olarak ün yapmıştır. (Vatan edebiyatı yolunu açmıştır)
 • Şiir, tiyatro, makale, gazete yazıları, roman, hikaye mektup, eleştiri gibi çok farklı türlerde eserler kaleme almıştır.
 • “Hürriyet” sözcüğünü şiir de ilk kullanan şair olarak bilinir.
 • Kaside, gazel gibi divan edebiyatı nazım şekillerini şiirlerinde kullanmıştır.
 • Adalet, hürriyet, vatan, kanun, nizam, hak, hukuk gibi temaları eserlerinde işlemiştir.
 • Şiirlerinde divan edebiyatı nazım şekillerini kullandığından ölçü olarak da aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Şiiri fikirlerini anlatma da, aktarma da bir araç olarak kullanmıştır.
 • Şiirlerindeki konular sosyal ağırlıklıdır.
 • Şinasi onun açısından bir dönüm noktası sayılabilecek durumdadır. Şinasi’den önce divan şiiri çizgisinden ayrılmayan Namık Kemal Şinasi’yi tanıdıktan sonra divan çizgisinden uzaklaşıp batı şiirine yaklaşmıştır.
 • Şiirleri hitabet şeklinde coşkulu ve cesurdur.
 • Şiirlerinde söz oyunları ve sanatsal ifadeler fazla yer vermez.
 • Divan şiirine ağır eleştirilerde bulunmuş hatta ve hatta divan şiirini “kocakarı masallarına” benzetmeye kadar bu eleştiri gitmiştir.
 • Romantizim akımından etkilenen ve bu akım neticesinde eserler veren Namık Kemal  edebiyatımızda da romantizmin ilk temsilcisi olmuştur.
 • Romanlarında konunun arasına girip okuyucuya bilgiler vermesi romanlarını teknik açıdan kusurlu etmiştir.
 • Düz yazılarında genellikle edebi bir uslup kullanan Namık Kemal halkı bilinçlendirmek için sanatı bir vasıta olarak kullanmıştır.

Namık Kemal Kimdir, Namık Kemal’in Edebi Kişiliği Devamı

 • “Sanat Toplum İçindir” Anlayışını benimsemiştir.
 • Yazılarında ve tiyatrolarında sade bir dil kullanarak yazıyı konuşma diline yaklaştırmıştır.
 • Tiyatroyu halkı eğitmede, halkı bilinçlendirmede bir araç olarak görmüştür.
 • Tiyatrolarının konularına baktığımızda konularının günlük hayat ve tarihten alındığını görmekteyiz.
 • Namık Kemal’e göre tiyatro bir eğlencedir ve eğlencelerin en faydalısıdır.
 • Tiyatrolarının tümüne baktığımızda tür olarak dramdır.
 • Vatan Yahut Silistre en önemli tiyatro eserlerinden birisidir. Bu eseri yazdıktan sonra sürgüne gönderilmiştir. (Mağusa’ya)
 • Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet Gazetesini çıkarmışlardır.
 • Hicivleri meşhurdur. Sosyal ve siyasi konularda eleştirileri vardır. Encüman-ı Şuara topluluğunda yer alan Namık Kemal dönemin fikirlerinde olan Osmanlıkcılık fikrini benimsemiştir.
 • Dil İle ilgili görüşlerini Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında bazı Mülahazat-ı Şamildir adlı makalesinde belirtmiştir.
 • Renan’ın “İslamiyet İlerlemeye Engeldir” makalesini çürütmek amacıyla “Renan Müdefaanamesi” adlı makaleyi kaleme almıştır.
 • Yeni edebiyatı savunmak amacıyla eski edebiyatı en çok eleştiren isimlerden olmuştur.
 • Sağlam bir nesir dili bunun yanında ise heyecanlı ve hareketli bir üslubu bulunmaktadır.

Şiirindeki Dönemler

 1. İlk Dönem: Biçim olarak eski içerik olaraksa yenidir. (Gazelleri)
 2. İkinci Dönem: Biçim Bakımında eski içerik olarak yeni (Hürriyet Kasidesi)
 3. Son Dönem: Biçim ve konu bakımında yeni (Vaveyla)

Namık Kemal’in Eserleri

 • Cezmi: İlk Tarihi Romandır.
 • İntibah: Batılı anlamda yazılmış ilk roman
 • Vatan Yahut Silistre: Sahnede oynana ilk Türk tiyatrosu
 • Hürriyet kasidesi ve Vaveyla: En önemli şiirleridir.
 • Mukaddime-i Celal: Edebiyat  fikirlerini ifade ettiği önsözdür.
 • Tahrip-i Harabat: Ziya Paşa’nın Harabatının birinci cildine eleştiri.
 • Takip: Ziya Paşanın harabatının ikinci cildine eleştiri.
 • Bunların dışında bir çok eseri bulunmaktadır.

Vatan Yahut Silistre Hakkında

 • Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro özelliği taşımaktadır.
 • Dört perdelik bir dramdır.
 • Osmanlı- Rus Harbini anlatır. (1853-1856)
Vatan Yahut Silistre’nin Özeti:

İslam bey gönüllü olarak orduya katılır ve savaşa gider. Zekiye ise sevdiği erkek olan İslam Beyin ardından erkek kıyafetleri giyerek orduya katılır. Silistre’ye gider ve orada kuşatma altında kalırlar. Bura da İslam Bey yaralanır. Zekiye ile Abdullah çavuş düşman cephanesini ateşler. Düşman kuşatmayı kaldırdığında ise İslam ve Zekiye’nin düğünleri kazanılan zaferin mutluluğunda yapılır.

Değerler Eğitimi

Cumhuriyet Döneminde Çıkan Edebiyat Dergileri

Halk Edebiyatı Sanatçıları

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) 2. Bölüm

Şiir Nedir, Şiir ile İlgili Özlü Sözler

Ahmet Hamdi Tanpınar Hayatı , Edebi Kişiliği, Sanatı ve Eserleri

Klasisizm (Kuralcılık), Klasisizmin Özellikleri:

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.