Değerler Eğitimi

Ayetel Kürsi ve Anlamı, Özellikleri (Ayete’l Kursi)

Genel
06.10.2018
2.135

Ayetel Kürsi ve Anlamı, Özellikleri (Ayete’l Kursi)

Ayetel Kürsi Arapçası

Ayetel Kürsi ve Anlamı

Ayetel Kürsi ve Anlamı

Ayetel Kürsi ve Anlamı

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi Hakkında

 • Ayetin içerisinde “Kürsi” sözcüğü geçtiğinden bu ayete bu isim verilmiştir.
 • Kua’an’ın en önemli ayetlerindendir.
 • Allahın sıfatlarından ve eşsiz olan kudretinden, yüceliğinden bahseder.
 • Bakara suresi içerisinde yer alan bir ayettir.
 • Bakara suresinin 255. Ayetidir.
 • Allahın ne kadar koruyucu olduğundan bahsedilir.
 • Yüce Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğinden bahsedilir.
 • Allah’ın ne kadar koruyucu olduğu anlatılır.
 • Ayetel Kürsi insanı kötülüklerden ve belalardan karuduğu kabul edilir.
 • Kürsi kelimesi; Allah’ın sonsuz bilgisi, gücü, kudreti, hükümdarlığı anlamına gelir.
 • Peygamber efendimizin de ifadesi ile Ayetel Kürsi Kur’an ayetlerinin efendisidir.
 • Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir.

Kültürümüze ve Adetlerimize Göre Ayetel Kürsi

 • Sıkıntılı olan birisinin bu ayeti okuduğunda sıkıntısının geçeceğine inanılır.
 • Tehlike anında okunduğunda insanı tehlikeden koruduğuna inanılır.
 • Gece yatarken okuyan birisi  güven içerisinde uyur.
 • Ayetel Kürsi insanları kötü ahlaktan korur.
 • Ayetel Kürsi insanı Allah’a yöneltir.
 • Ayetel Kürsi işyeri ve eve asılırsa oraya hırsız girmeyeceğine inanılır.

Ayetel Kürsi Hakkında Hadisler

 • Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.
 • Peygamber Efendimiz buyurdular ki “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kuran Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.
 • Her kim farz namazın arkasında Ayetel kürsiyi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın C.C. zimmetinde olur.
 • Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder.

Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

Anne Babanın Çocuğa Karşı Dini Görevleri

Tevekkül (Allaha Güvenmek) Nedir?

İnsan İradesi, Kader ve Kaza Kavramları

Peygamberimiz ve Aile Hayatı

Nezaket ve Peygamberimiz

Yemek Duası, Çocuklar İçin Yemek Duaları

Allah’ın Sevgi ve Merhametini İfade Eden Güzel İsimleri

 

 

Yorumlar
 1. CANSU YILMAZ dedi ki:

  YORUM YOK