Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri ve Nitelikleri

Genel
15.10.2018
742

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri ve Nitelikleri

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri ve Nitelikleri ne baktığımızda onun çok yönlü bir devlet adamı olduğunu görmekteyiz. Aldığı kararlar, yaptığı işler, başarıları hepsine baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün dahi bir lider olduğunu görmekteyiz. Peki Mustafa Kemal Atatürk’ün özelliklerini sıralayacak olsak:

Vatanseverdir

Atatürk,  bu  keskin  zekâ  ve mantık gücü yanında son derece yüce duygulu bir vatanseverdir. Vatanını ve milletini en saf, en yüce duygularla sev­mek O’nun en açık özelliklerindendir.
O, vatan sevgisini bütün Türklere önemle aşılamıştır. “Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına Karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.” sözünü kendisine ve milletine rehber yapmıştır.
Bize Ulusal Kurtuluş Savaşını kazandıran da O’ndaki (bu vatanseverlik duygusudur. Ayrıca Atatürk, içinden çıktığı mil­letine tutkundur. En büyük duygusu, bu yüce tutkusu kendi­sinin eşsiz bir vatansever olduğunu göstermektedir.

İleri Görüşlüdür

Atatürk’ün   çok   önemli özelliklerinden biri de, ileri görüşlülüğüdür. Başarılı bir ko­mutan ve devlet adamında ileriyi görme yeteneğinin bulun­ması gerekir. Önder olarak öne çıkanlar, normal insanlardan çok daha ilerisini görmek durumundadırlar. Onların bu nite­likleri toplumların geleceğini belirler. Atatürk’te bu nitelik tam anlamıyla belirgindir.
Daha 1933 yılında, doğudaki devletlerin çoğunun yakında özgürlüğüne kavuşacağını sezmiş ve bunu açıkça dile getir­miştir.
1932’de ise, 1939 yılında çıkacak İkinci Dünya Savaşı’nı ünlü Amerikan ‘Generali Mac Arthur’a öylesine anlatmıştır ki, söylediklerinin tümü de aynen gerçekleşmiştir. Ünlü generali şaşkınlık içinde bırakan bu ileri görüşlülük gelecekte kendi­sine karşı duyulacak olan hayranlığın kaynaklarından birini oluşturmuştur.

Umutsuzluğa Yer Vermez

Atatürk, hayatının hiç bir döneminde umutsuzluğa yer verme­miştir. Nutuk’ta da yer alan şu sözlerini kendisine her zaman rehber edinmiştir: “Hayat demek, mücadele, çarpışma demek­tir. Hayatta başarı, mutlaka mücadele ve dirençle sağlanır. Bu da maddî ve manevi bakımdan kuvvet, (kudrete dayalı bir niteliktir.”
Kendi dehasında bu kuvvet ve kudret bulunduğundan, umutsuzluğa hiç düşmemiş, hep başarıyı düşünmüş ve onu yakalamıştır. Atatürk’e: “Ya Yunanlılar savunmanızı yarar­larsa ne yaparsınız?” diye sorulduğunda : “Böyle bir şey olur­sa, onları Çankırı ormanlarına çeker, gerilla taktikleriyle yok ederim.” diye cevap vermiştir.
Atatürk’te ayrıca diğer önderlerde bulunan gurur yoktu. O her zaman alçak gönüllü olmasını bilmiştir. Bu konuda da şöyle diyordu: “Bir adam büyük olmaktan bahseder, benim hoşuma gitmez.”
O’na göre ülkeye hizmet edenler, hiçbir karşılık bekleme­melidir.

Mustafa Kemali en iyi anlamanın yolu onun devrimlerini, inkılaplarını anlamaktan geçer. Kurduğu devleti yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak bizim görevimiz olmalı.

Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Barış Hakkında Söylediği Sözler

Atatürk’ün Türk Dili Hakkındaki Sözleri’

Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Bilimle İlgili Sözleri Değerler Eğitimi

Yorumlar
  1. Bu kadar mı? dedi ki:

    gerçekten bu kadarmı işime yaramadı 🙁