Değerler Eğitimi

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülüğün Nitelikleri

Genel
15.10.2018
675

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülüğün Nitelikleri

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülüğün Niteliklerine ayrı ayrı değinelim

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürk, sadece yurdumuzu düşmanlardan kurtarmakla, yetinmedi. O’nun iki amacı vardı. Birincisi; yurdumuzu düşmanlardan temizlemek, sonra da Türk Milleti’ni kalkındırmak, çağdaşlaştırmak, ilerletmek ve yükseltmekti. Bu amaçla yapılan inkılâplar, belirli bir düşünce sisteminin ürünüdür…
Atatürkçülük şöyle tanımlanabilir:
Türk Milletinin bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin ve milletin egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk Kültürü’nün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması amacı ile temelleri yine Atatürk tarafından belirlenen devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik ve toplumsal hayata ilişkin gerçekçi düşünce sistemine Atatürkçülük denir.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

Büyük bir düşünce sistemi olan Atatürkçülük, Türk milletinin yüzlerce yıllık tarihsel gelişiminin doğurduğu ihtiyaçlardan çıkmıştır. Bu düşünce sisteminde evrensel bazı değerler varsa da bunlar, Türk milletinin çağdaşlaşma inancının ve ihtiyacının sonucu olarak bu sistem içine girmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet, demokrasi, milliyetçilik gibi bazı evrensel değerler, Türk kültürü ve tarihi ile yoğrulmuş, bir bütün içine sokularak özümlenmiş, sistemin birer öğeleri durumuna getirilmiş, yorumlanmışlardır. Atatürkçülük, bir bütün olarak dışarıdan ithal edilen bir ideoloji değildir. Tam aksine, Atatürk’ün kafasında şekillenerek üretilmiş, bize özgü ulusal bir ideolojidir. Atatürkçülük Türk milletinin bağrından doğmuş bir düşünce sistemidir.
Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin hareketli, yaratıcı ve üretken gücüne dayanmaktadır. Bu sistemin çarklarını oluşturan ve onun işlemesini sağlayan ilkeler, milletimizin ilerleyip, çağdaşlaşması açısından dayandığımız temeller olmuştur. Bu özelliklerini koruyacaklardır.

Bu yazımızda Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülüğün Niteliklerine değindik. Umarım faydalı olmuştur.

Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Barış Hakkında Söylediği Sözler

Atatürk’ün Türk Dili Hakkındaki Sözleri’

Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Bilimle İlgili Sözleri Değerler Eğitimi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.