Değerler Eğitimi

Erdemlerimiz, Erdem Nedir ? Erdemlerimiz Özlü Sözler

Genel
15.09.2018
6.021

Erdem

Erdem, erdemli olmak, gibi toplumun ahlak değerlerine uygun, değerlerini  övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği merhamet, doğruluk, yardımseverlik, güvenilirlik, bilgelik, empati kurmak, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, vatansever  gibi niteliklerin ortak adı.
Erdemlerimiz, değerlerimiz insanı insan yapan, insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliktir. Toplumun akıl ve mantık süzgecinden geçen, evrensel duygulara, doğrulara götüren insanın özü olan şeylere değerler, erdemler denir. Erdemlerine sahip olan insanlar iyi bir toplum meydana getirirler. Değerlerinden uzaklaşan, değerlerine sırt çeviren insanlar toplumlar daima yıkılmaya mahkumlardır.
Devletleri, imparatorlukları yıkan unsurlar her ne kadar görünürde  savaşlar olsa da esasında erdemlerini unutan toplumlar içten içe yıkılmaktadır.

Erdemlerimiz

 • Merhamet
 • Sadakat
 • Vefa
 • Paylaşmak
 • Alçakgönüllülük
 • İffet
 • Hoşgörü
 • Sevgi
 • Saygı
 • Vatan Sevgisi
 • Dürüstlük ve daha fazlası

Erdemlerimiz Özlü Sözler

”Faziletsiz, saadet olmaz.” (Aristoteles)

”Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür.” (Eflatun)

”Fazilete giden kapıyı, açmak güçtür.” (Çin Atasözü)

”Fazilet, ruhun güzelliğidir.” (Socrates)

”Onur, erdemin armağanıdır.” (Cicero)

”Erdemsiz bir yaşam, erken bir ölümdür.” (Goethe)

”Adalet erdemlerin kraliçesidir.” (Latin atasözleri)

”Her erdem, tecrübe anına kadar lekesizdir.” (Friedrich Schiller)

”Erdem; bilgi, çalışma, doğruluk ve sevgi ile güç kazanır.” (Murat Ertan)

”Erdemli insan, başkalarına saldırmak yerine, kendini güçlendirir.” (Lao Tzu)

”Fazilet, fenalığa karşı paratoner görevini yapar.” (Horace Mann)

”Faziletin mükafatı, yine fazilettir.” (Ralph Waldo Emerson)

”Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz.” (Konfüçyus)

”Kim erdemli ve doğru ise, o mutludur.” (Eflatun)

”Erdemi yaratan, kanaattir.” (Ernest Renan)

”Erdemin kendisi bile iftiradan kurtulmuş değildir.” (W.Shakespeare)

”Erdemin armağanı, onurdur.” (Cicero)

”Erdemli insan, tasaları silkip atandır.” (Konfüçyus)

”Mutluluk erdemin ödülü değil erdemin kendisidir.” (Baruch Spinoza)

”Erdem, menfaatlerin çarpıştığı yerde, meydana çıkar.” (Marlo Morgan)

”Erdemle zorunluluk arasında, ince bir çizgi vardır.” (William Shakespeare)

”Güzellik kaybolur, fazilet devam eder.” (Goethe)

”Fazilet ehlinin faziletini gene fazilet ehli bilir.” (Hz. Muhammed)

”Erdemini yıkamadığın düşmanının, yenilgisinden emin olmamalısın.” (Cenap Şahabettin)

”Erdem, olduğu yerde kalmamalı, komşulara da tesir etmeli.” (Confucius)

”Yeryüzünde yegane solmayan çiçek, fazilettir.” (William Cowper)

”Erdem, erdem içinde yer alır, akıllı olanlar bunu ararlar.” (Confucius)

”Fazilet ile mutluluk, anne ile kızı gibidir.” (Benjamin Franklin)

”İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil.” (Epictetos)

”İnsan ancak, bir başkasına ait olan erdem için haset duyar.” (İbrahim En-Nahai)

”Erdemli olmak güzel şeydir, fakat erdemli olmayı başkalarına öğretmek daha da güzeldir.” (Mark Twain)

”Dünyada işlenen kötülüklerin hepsi de, erdemler adına işlenir.” (G.Bernard Shaw)

”Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır, faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.” (Samuel Johnson)

”Faziletli olmak, keskin bir kılıca oturmak kadar güçtür.” (Bhartrihari)

”Erdem, insanın insan üstüne ulaşmak için harcadığı çabadır.” (Friedrich Nietzsche)

”Gelecek nesiller için plan yaparken erdemin kalıtsal olmadığını hatırlamamız gerekir.” (Thomas Paine)

”Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.” (Hz. Ali)

Erdemlerimiz

”Bir insanın erdemi, tehlikeli saatinde belli olur.” (Friedrich Schiller)

”Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse: İyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi…” (Friedrich Schiller)

”Erdem özgürlüğü gerektirir, bir yükü taşımak aktif bir güç gerektirdiği için.” (Voltaire)

”İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem toleranstır.” (Hendrik Willem Van Loon)

”Hiçbir nefsin günahı yoktur ki, dış yüzünde erdem, iddialı erdem bulunmasın.” (William Shakespeare)

”Erdemm, bir kötülüğü yapmamak değil, işlenmiş kötülükleri bağışlamaktır.” (Cicero)

”Herkesle arkadaşlık yapın, ama yalnız erdemlilerle dostluk kurun.” (Konfüçyus)

”Gerçek fazilet nedir bilir misiniz kendini beğenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır.” (T. Maccius Plautus)

”Çocuklarınıza fazileti öğretin, insanı ancak o bahtiyar eder, para değil.” (Ludwig van Beethoven)

”Erdemm; toplum çıkarını, kişisel çıkarın üstünde tutmaktır.” (Charles de Montesquieu)

”Faziletli olmaya çalışırsan, çok defa mutlu da olursun.” (Benjamin Franklin)

”Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.” (Aristoteles)

”Çılgınlıklarımızın faturasını kendimiz öderiz. Erdemlerimiz için ücreti, başkaları ödesin.” (Goethe)

”Fazilet, ezilip berelendikçe kokusu daha güzelleşen şeylere benzer.” (Francis Bacon)

”İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır; ama her zaman her yerde erdemli olamamışlardır.” (Socrates)

”Erdemin ödülü olan hoşnutluk, erdemin yolundan gidilmedikçe kazanılamaz.” (Rene Descartes)

”Dostluğu hem doğuran, hem sürdüren fazilettir, fazilet olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.” (M. T. Cicero)

”En büyük erdem; insanın vicdanını dinlemesi ve iyilik yapmak için çaba harcamasıdır.” (Confucius)

”Erdem kılığına girmemiş, ondan destek almamış kötülük var mı?” (Jean de La Bruyere)

”Erdemm, insanın gücünü kendinden alması ve bu gücü kendi üzerinde de kullanabilmesidir.” (Alain)

”Kalbimiz, erdemimiz uğrunda kırıldığı zaman, erdemimiz ne kadar büyür.” (Friedrich Schiller)

”Kusurlardan uzaklaşmak erdemin; ahmaklığı başından def etmek ise bilgeliğin başlangıcıdır.” (Horatius)

”Erdemin en yüksek ispatı; sınırsız kudrete sahip olmak ve onu kötüye kullanmamaktır.” (Lord Mecualay)

”Erdem, iyi saydığımız şeyleri yapmakta gösterdiğimiz karar ve sabırdan ibarettir.” (Rene Descartes)

”Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz.” (Andre Maurois)

”Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.” (Konfüçyüs)

Değerler Eğitimi

”Erdemli bir kız öpüşür ama aşık olmaz, dinler ama inanmaz ve terk edilmeden önce terk eder.” (Marilyn Monroe)

”Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hâkim olan da erdemini göstermiş olur.” (Demokritos)

”Erdem, kendi kendisiyle yetinir; ne kurallara başvurur, ne laflara, ne de gösterişlere.” (Tibullus)

”Faziletlerin üstünü, sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir.” (Hz. Muhammed)

”İlim ve fazilet şeref üstüne şereftir. Fazilet sahibi köle dahi olsa, onu hükümdarlar mertebesine yükseltir.” (Hz. Muhammed)

”Kendilerinden çok bahsedildiği halde, erdem ve para kadar; seyrek görülen daha iki şey yoktur.” (C.Colton)

”Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur.” (Konfüçyüs)

”Gerçek erdem, yalnızca aristokrat azınlık içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.” (Friedrich Nietzsche)

”Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır.” (Epikür)

”Erdemm; uzaklarda ta uzaklardadır, ona götüren yol uzundur, diktir, çetindir, kan ter içinde kalmadan çıkılmaz o yokuş.” (Hesiodos)

”Erdemm, yaşamaktan korkmakta değil, belalara karşı koyup diretmekte, yolundan dönmemektedir.” (L. Annaeus Seneca)

”Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir, erdeem ise bunu yapmaktır.” (David Star Jordan)

Değerler Eğtimi

HAYVANLAR ALEMİNDE MERHAMET ve ŞEFKAT

Aile Sevgisi Kompozisyon Örneği

Okumanın Önemi Özlü Sözler Değerler Eğitimi

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.