Değerler Eğitimi

Taassubun Zararları, Taassub Nedir, Taassup Özlü Sözler, Ayetler

Genel
07.08.2018
1.353

Taassub Nedir?

Taassubun anlamına baktığımızda; Bir düşünceye, bir görüşe araştırmadan, sorgulamadan körü körüne bağnazca inanmaktır.

Bağnazlık ve Yobazlıktır.

Taaassubun Örnekleri

 • Taklit etmek
 • Yeni şeyler üretmemek, üretememek, yeniliğe karşı olmak
 • Önyargılı davranmak
 • İnatçı davranmak
 • Aşırı taraftar olmak,  fanatikleşmek
 • Atalar dini (Kültü)
 • Kendini üstün görmek, başkalarına üstünlük taslamak
 • Başka görüşlere tahammül edememek

Taaassubu Önleyen Şeyler

 • Örnek alma
 • Bilgi Edinme
 • Düşünmek

Taassub Sahibi İnsanın Özellikleri

 • Başkalarının düşüncelerine, görüşlerine, inanç ve fikirlerine asla saygı göstermezler.
 • Sadece kendi görüşü veya kendi görüşünü destekleyen görüşlerin doğru olduğunu kabul  eder.
 • Kendi düşüncelerini, fikirlerini karşı tarafa zorla empoze etmeye çalışır.
 • İnsanların önyargılı olmalarına sebep olur.
 • İnsanı insan yapan en önemli değerler den sevgi ve hoşgörüyü yok eder.
 • Gelişim  ve yenileşmenin önünde engel olur.
 • Başkalarına karşı tahammülsüz olur.
 • Kendini geliştirmekten, eğitimden uzak tutar.

Taassubun Nedenleri

 • Toplumun ve kişinin eğitimden uzak cahil kalması.
 • Üretmeden (Fikir, düşünce) sadece taklit etmek, körü körüne inanmak.
 • Allah’ın insana verdiği en büyük nimet olan aklını kullanmamak.

Taassubun Zararları

Taassubun hem kişiye hem de topluma birçok zararı vardır.

Bireysel Zararları:

 • Yenileşmeyi önler.
 • Kişinin kendini geliştirmesini engeller.
 • Kendi kabuğuna çekilir, dış dünyaya kendilerini kapayarak bağnazca yaşarlar.
 • Anlayışsız ve saygısız birey yetiştirir.

Toplumsal Zararları:

 • Toplumu ayakta tutan sevgi, saygı, anlayış gibi değerleri yok eder.
 • Hoşgörüyü toplumdan uzaklaştırır.
 • Barış ortamına zarar verir, kavgacı bir toplum oluşturur.

Taassup ile ilgili Özlü Sözler

 • Her taassupta kaatil bir mahiyet vardır; tarihin taassubu hakikati öldürür; felsefenin taassubu fikri öldürür; dinin taassubu dini öldürür.(Cenap Şahabettin)
 • Bağnazlık; şu ya da bu düşünceye değil, düşünen kişiye,düşünmeye garazdır. (M.Şevket Esendal)
 • Taassubun her türlüsü çirkindir, hatta taassuba karşı taassup bile. (Cenap Şahabettin)
 • Yobazlık ve bağnazlık; inançları konusunda tartışmaya yer vermeyen, tek doğru şeyin kendi doğrusu olduğuna inanan, kendi gibi düşünmeyenlere en ağır biçimde saldıran, hoşgörüsüz ve sevgisiz insanları nitelemesi gereken kavramlardır. (Doğan Cüceloğlu)
 • Sevgi varken nefret niye.Barış varken savaş niye.Kardeşlik varken didişmek niye.Dostluk varken düşmanlık niye.Hoşgörü varken bağnazlık niye.Özgürlük varken tutsaklık niye.

  Adalet varken, haksızlık niye.

  (Hacı Bektaş Veli)

 • Yobazlık özgürlüğün sesini boğar. (Amin Maalouf)
 • Bizi yanlış yola yönlendirenler, saf ve temiz halkımızı hep  aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz… Görürsünüz ki milleti mahveden, tutsak eden, perişan eden fenalıklar hep bağnazlık örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir. (Atatürk)
 • Bağnazlık; şu ya da bu düşünceye değil, düşünen kişiye, düşünmeye garazdır. (Memduh Şevket Esendal)

Taassup ile İlgili Ayetler

 • “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun.’ denildiği zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.’ derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamışlarsa? (Bakara suresi, 170. ayet)
 • “Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, ‘Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti.’ derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” (A’raf suresi, 28. ayet)
 • “Kur’an bize doğru bilgiyi araştırıp bulmamızı söyler. Zira doğru bilgiler, taassubu önler ve insanı bağnazlıktan kurtarır.“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsrâ Suresi, 36. Ayet)
 • “Allah, körü körüne bir fikri ya da kişiyi taklit etmeyi doğru bulmaz: “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun.’ denildiği zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.’ derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamışlarsa?” (Bakara Suresi, 170. Ayet.) 

Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

Anne Babanın Çocuğa Karşı Dini Görevleri

Hayvan Sevin Onlara Merhamet Edin

Ahlak Özlü Sözler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.