Değerler Eğitimi

Kurban Nedir,Kurban Hakkında Her Şey, Ayet ve Hadisler

Genel
11.08.2018
780

Kurban Sözlük Anlamı:

Allaha yaklaşmak manasında olup bir dinin emrini veya bir adağı yerine getirmek amacıyla kesilen hayvana kurban denir. Ayrıca çok sevdiğimiz değer verdiğimiz birine ise deyimleşerek  “kurbann olurum, kurbann olduğum” şeklinde de kullanımda bulunuruz.

İslamiyet’e Göre Kurban:

Dinimizce(İslam) yerine getirilmesi vacip olan bir ibadet şeklidir. (Vacip Nedir: Farz kadar kesin olmasa da yapılması zorunlu delillerle gerekli olan anlamındandır.) Belli bir yaşa gelmiş (Ergenlik), zihinsel akli engeli olmayan, maddi açıdan iyi olan müslümanın yapması gerekir.

Kurbanla İlgili Bilinmesi Gerekenler:

 • Allah rızasını taşımak amacıyla belli nitelikleri bulunan hayvanların ibadet amacı güdülerek belli bir zaman diliminde kesilmesidir.
 • Hüküm olarak vaciptir.
 • Vakit olarak baktığımızda Zilhecce ayının 10, 11 ve 12. gnlerine denk gelir. Kurban bayramının ilk üç günü başka bir ifadeyle.
 • Kesilirken yapılan eylemin dini bir gereklilik olduğu bilincinde olunmalı, hayvana zarar verilmemeli ve “Bismillahi Allahu Ekber” denilerek kesilmeli.
 • Küçük baş hayvanlarda: Koyun, keçi
 • Büykbaş Hayvanlarda: Sığır, manda, deve gibihayvanlar kesilir.
 • Hz. İbrahimin kıssasısnda da bilindiği gibi o döneme kadar dayanır.
 • Kümes hayvanları kabul edilmez.

Kurban Olacak Hayvanda Bulunması Gereken Özellikler

 • Öncelikle türüne göre belli yaşını doldurması gerekir.

Koyun Keçi: Koyun altı ay keçi ise en az bir yaşını doldurması gerekmektedir. Bir yaşını doldurmayan koyun veya keçi kurbann olmaz.

Sığır ve Manda: En az iki yaşını doldurması icap etmektedir. (Dişini Atması gerekir) İki yaşını doldurmayan sığır, manda kurban edilemez.

Deve: 5 yaşını doldurmayan devenin kurbanı olmaz.

 • Kurban olacak hayvana eziyet edilmemeli.
 • Kurban olacak hayvan hastalıklı olmamalı, ilikleri alınamayacak kadar zayıf olmamalı, iki gözü de ya da tek gözü kör olmamalı, yürümekten aciz olmamalı, doğum tehlikesi olmamalı, doğuştan kuyruk ve kulağı olmayan, boynuzları kökünden kırılmışsa ayıplı kusurlu sayılır.
 • Kurban kesilecek hayvan cinsine göre belli kişiler adına kesilir.

Koyun Keçi: Tek kişi adına Allah’a kurban edilir.

Sığır ve Manda: Bir ile yedi sehim, yani kişi arasında ortaklaşa kurban edilebilir.

Deve: Deve de aynı şekilde bir ila yedi kişi arasında ortaklaşa kurban edilebilir.

Kurban Çeşitleri Nelerdir

Kurban Bayramında Kesilen Kurban: Bu kurban kesildikten sonra üç paya bölünür. Bu paylar;

 • ilk pay kendisine aittir.
 • İkinci pay, gelen misafirlere ikram edilmek üzere sunulur.
 • Üçüncü pay ise yoksul ve ihtiyaç sahiplerine, kurban kesemeyenlere dağıtılır.

Adak Kurbanı: Bir işimizin, bir isteğimizin gerçekleşmesi için Allah’a kurban olarak  dua ettiğimiz ve istenilen duanın gerçekleşmesinin durumunda kesilen kurbandır. Bu kurbanda dikkat edilmesi gereken şey, kendimiz bu kurbandan yiyemeyiz, pay alamayız. Bu kurbanın tamamı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.

Akika Kurbanı: Çocuk nimetine karşı Allaha şükrün bir yolu olarak kesilen kurbandır. Çocuk doğduğu an veya daha sonrasında da kesilebilir. Adak kurbanında olduğu gibi bu kurbanında da kendimiz yiyemeyiz. İhtiyaç sahiplerine vermek gerekir.

Şükür Kurbanı: Allaha şükretmek amacıyla kesilen kurbanlardır.

Alevilik ve Bektaşilikte Kesilen Kurbanlar

Adak Kurbanı: Adak bulunan kurban

Ziyaret Kurbanı: Ziyaret durumunda kesilen kurban.

Şükür Kurbanı: Muharrem ayında şükür maksatlı kesilen kurban.

Dar Kurbanı: Vefaat eden kişi ardından kesilen kurbandır.

Musahiplik (Yol Kardeşliği): Evlilikte kesilen kurban

Kurbanla İlgili Ayetler

 • Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. (Saffat, 107)
 • (Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “And olsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti. (Maide – 27)
 • Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kabe’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. (Maide – 95)
 • “… Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin”(Hac – 28)
 • Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kabe)’dir. (Hac – 34)
 • ‘’Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac – 34)
 • Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. (Saffat – 107)

Kurbanla İlgili Hadisler:

 • Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) boynuzlu alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu.” (Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edâhî: 3)
 • Berâ b. Âzib (r.a.)’den merfu olarak rivâyet ettiği hadisinde şöyle diyor: “Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan zayıf, ve cılız hayvanlar kurban edilmez.” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Edahî: 8)
 • Ali b. ebî Tâlib radiallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti.” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Dahaya: 8)
 • Ukbe b. Âmir radiallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi keseceği kurbanlık hayvanları ashabı arasında dağıttı geriye bir oğlak kalmıştı ki Ukbe bunu Rasûlullah (s.a.v.)’e hatırlatmıştı. Rasûlullah (s.a.v.) de onu da sen kendin için kurban et buyurdular.” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Dahaya: 7)
 • Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Hudeybiye’de, Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber deveyi de sığırı da yedi kişi için boğazlayıp kurban etmiştik. (Ebû Dâvûd, Dahaya: 6; İbn Mâce: Dahaya: 5)
 • Adiyy (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Sığır; yedi kişi için kurban olur.” Dedim ki: “Şayet karnından yavrusu çıkarsa?” “Onunla beraber yavrusunu da kes” dedi. “Ya topal hayvan ne olacak?” dedim. Dedi ki: “Kurban edileceği yere gidebiliyorsa kurban olur.” Dedim ki: “Ya boynuzu kırık hayvan ne olacak?” “Zararı yok dedi ve biz emrolunduk veya Rasûlullah (s.a.v.), bize emretti ki: Kurban edilecek hayvanların göz ve kulaklarını dikkatle inceleyip alın.” (Ebû Dâvûd, Dehaya: 5; İbn Mâce, Dehaya: 8)

Kur’anda Bilgi Edinme Yolları

Hoş Geldin Ramazan Sabır Ayı Kompozisyon Örneği

Anne Babanın Çocuğa Karşı Dini Görevleri

Sadaka Nedir, Ayet, Hadis ve Özlü Sözler

Niyet Hayır, Akibet Hayır Kompozisyon Örneği

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.