Değerler Eğitimi

Hümanizm ( İnsancılık), Hümanizmin Özellikleri

Genel
18.07.2018
1.555

Hümanizm ( İnsancılık)

  • Hümanizm 14. yy’da İtalya’da doğdu.
  • İnsanı merkeze koyan, insanı yüceltmeyi amaçlayan bir akımdır.
  • Ortaçağın baskıcı zihniyetine karşı koyan özgür düşüncenin tepkisi olarak çıkmıştır.

Hümanist Sanatçıların Ortak Özellikleri:

  1. Sanat aslında doğanın bir taklidinden ibarettir. (Mimesis)
  2. Edebiyatın asıl konusu insan olmalıdır ve insanı mükemmele ulaştırmalı.
  3. Hümanistlerin beslendikleri en önemli konuları Eski Yunan ve Latin kaynaklarıdır.
  4. İnsan sevgisinden hareketle yola çıkan hümanistler evrenselliği hedeflemişler ve bu yönde eserler vermişlerdir.
  5. Aristokrat tabakanın beğenisine göre şekil almışlardır

Hümanizmin Temsilcileri:

Dante: En önemli temsilcisidir. Yapma Destan özelliği taşıyan İlahi Komedya hümanist beğenide yazılmıştır.
Boccacio: Hikayenin türünün babasıdır. Decameron en önemli eseridir.
Petrarca: Sone ustasıdır.
Rosand:
Montaigne: Deneme türünün babası Fransız yazar.
Cervantos: Don Kişot
Shakespeare: İngiliz yazar. Tiyatroda Romeo ve Juliet, hamlet gibi önemli tiyatro eserler vermiştir.

Türk Edebiyatında Hümanizm:

Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol

“Yunus Emre İnsan Sevgisi odaklı olsa da o konularını tasavvuftan alır”

Arif Nihat Asya Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Cumhuriyet Döneminde Çıkan Edebiyat Dergileri

Tiyatro ve Türleri (Afişli)

Değerler Eğitimi Değerlerine Değer Kat
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.