Değerler Eğitimi

Adalet Hakkında Her Şey

Genel
04.07.2018
1.105

Adalet ve Adaletli Olan Şeyler Nelerdir:

 • Konuştuğunda her zaman doğruyu konuşmak, Adalet üzre konuşmak.
 • Bir söz ya da haber aktarırken ekleme çıkarma yapmadan, yalan yanlış katmadan  aslına sadık kalmak
 • İşlerini kuralına uygun düzgün ve hile katmada dürüst yapmak
 • Mahkemede doğruları söylemek, yalancı şahitlik yapmamak  ve her ne olursa olsun  şahitlikten kaçınmamak
 • Sorumluluklarını zamanında  yerine getirmek ve bunu yaşam felsefesi haline getirmek.
 • İnsanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk her ne sıfatla olursa olsun ayrım yapmamak.
 • Zulme göz yummamak, zalimin karşısında dimdik durmak ve zalime engel olmak
 • Bugün başka yârin başka davranmaktan ziyade dengeli tutum ve davranışlar içinde olmak
 • Her zaman her konuda aşırılıklardan kaçınmak
 • Alışverişte, tartı ve terazide  doğru olmak
 • Kimsenin hakkını, kul hakkı, yememek

Herkes Adaletli Davranırsa Ne Olur.

 • Devlet adamları, hak yemeden, ötekileştirmeden ülkeyi adalet ile yönetirler.
 • Yargıçların yargılamada verdikleri hükümler her zaman adil olur.
 • Anne babalar, çocukları arasında her ne olursa olsun  ayrım yapmazlar.
 • Eşler, birbirlerine karşı görevlerini bilir ve bu görevlerini aksatmadan yaparlar.
 • Öğretmenler, öğrencilerine karşı adil olur haksızlık etmezler.
 • Patronlar, çalışanlarının haklarını bilir, korur hak yemeden  tam ve zamanında verirler.
 • Herkes işini doğru ve dürüst yapar. Kimse sıkıntı yaşamaz.

Adaletle İlgili Ayetler

Allah Kur’an da Nisa Suresi, 40. ayette şöyle buyuruyor: “Şu kesindir ki Allah zerre kadar bile zulmetmez. Ama bir iyilik olursa onu kat kat artırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir ödül verir.  ”

Allah Kur’an da Hud Suresi, 85. ayette şöyle buyuruyor: (Şuayb dedi ki): “Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun, halkın hakkını yemeyin ve kötülüğü yayarak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.”

Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa, yine doğruyu söyleyin (6 / Enam Suresi, 152. ayet)

Adaletle İlgili Hadisler

Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlânın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. Müslim, İmâre 18

Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. Müslim, Cennet 63

Bir saat veya bir gün adaletle hükmetmek, bir sene veya altmış sene nafile ibadet’ten hayırlıdır. el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 58, 1721

En faziletli cihat zalim bir idarecinin yanında ona adaleti söylemektir. Ebü Davud, Melahim 17; Tirmizî, Bey’at 37

Adalet İnsan ve Topluma Ne Sağlar?

 • Sahibini dünya ve ahirette güvenliğe ulaştırır.
 • Varlığın devamını ve asla yok olmamasını sağlar.
 • Halkın hoşnutluğunu ve ondan da önce Rabbin hoşnutluğunu çeker.
 • Toplumu kötülüklerden korur.
 • Hakkı yerleştirir ve batılı zayıflatır.
 • Birr ve taat adına ne varsa tüm o ameller dayanak bulurlar.
 • Cennete götüren bir yol olur.
 • Toplumu oluşturan her bir bireyin haklarını ve sorumluluklarını istikrarlı bir şekilde sürdürmesini sağlar.
 • Sınıflar, gruplar, kabileler, milletler ve benzeri insan toplulukları arasındaki çatışmaları önler.

Bizi Facebook’tan Takip Edin

Adaletle Zulüm Bir Yerde Barınmaz (Kompozisyon Örneği)

Adalett

Adalett Nedir ?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.