Değerler Eğitimi

İrade Ne Demektir, İnsan İradesi, Kader ve Kaza Kavramları

Genel
04.06.2018
1.046

İrade Ne Demektir, İnsan İradesi, Kader ve Kaza Kavramları

İrade Ne Demektir, İnsan İradesi, Kader ve Kaza Kavramları;

İrade nedir, kader nedir, insan iradesi nedir, cüzi irade nedir, cüz-i irade nedir. Bu yazımızda Değerler Eğitimi olarak bu soruların cevaplarını arayacağız.

İrade Ne Demektir: Bir şeyi yapıp yapmama arasında karar verme gücüne irade denir. İnsan İradesi iki boyuttan meydana gelir. Birincisi seçme ve karar verme diğeri ise eyleme geçme durumudur.

Akıl Nedir: Akıl insanı diğer canlılardan ayıran, insanı eşref-i mahlukat yapan iyi ve kötü, doğru ve yanlış arasında tercihte bulunma yetisidir.

İrade Çeşitleri Nelerdir ?

  1. Külli İrade: Allah’ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Allah’ın iradesini kısıtlamaya çalışan, onun iradesinin üzerinde başka irade yoktur. (Şüphesiz ki Allah, ne dilerse hükmeder)(Mâide,1) 
  2. Cüzi İrade: Allah‘ın insan verdiği sınırlı irade gücüne denir.

İnsan İradesi ve Sorumluluk:

İnsan söz  ve davranışları ile özgür bir varlıktır. İnsanda tercih edebilme yetisi vardır. İnsan iradesi ile neyi yapmalı neyi yapmamalı seçebilir, tercihte bulunabilir. Neticesinde insan kendi yaptıklarından sorumlu olacağından, bir işi yaparken sonucunu hesaplamalıdır. Yani insan tercih ettiği durumlarda aldığı sorumluluğu başkasında aramamalıdır.

Örneğin, alkollü şekilde araç kullanmanın nelere yol açacağını bildiğiniz halde oluşabilecek zarar ve sıkıntıdan siz sorumlu olursunuz. Çünkü o duruma gelmede karar ve tercih size aitti.

Kader Nedir:

Evrende rastgele, gelişigüzel yaratılmış hiçbir canlı, nesne yoktur. Hepsi bir düzen içerisinde yaratılmıştır. Yaratılan nesne ve canlıların özelliklerini belirlemede hava, su, sıcaklık, soğukluk gibi kavramlarda ideal yoğunlukta ve nizamda olması sağlanmıştır. Bunlardan yola çıkarak bir kader tanımı yapacak olursak;

Kader: Ölçmek, biçmek anlamı vardır. Allah evrende yarattığı her şeyin başlangıcından sonsuza dek ne olacağını sonsuz bilgisi ile bilmesidir.

Kaza: Allah’ın takdir ettiği şeyleri zamanı geldikçe yaratmasına kaza denir.

Kaza ve kadere iman Tevekkülün bir yansımasıdır. Her Müslüman kaza ve kadere inanmak zorundadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.