Değerler Eğitimi

Dilekçe Nedir, Nasıl Yazılır, Kağıt Düzeni Nasıldır?

Genel
26.06.2018
2.272

Dilekçe Nedir?

Dilekçe. Günlük hayatta kurumlardan, resmi makamlardan bir çok isteğimiz ve şikayetimiz olur. İşte bu istek ve şikayetlerinizi resmi kurumlara dilekçe vasıtası ile iletiriz. Dilekçede gereksiz ayrıntıya girilmeden konunun özüne değinilir. Dilekçeyi yazarken kurallara uyulması gerekir. Aksi takdirde dilekçenin kabul olmaması muhtemeldir.

Dilekçeyi Oluşturan Ana Unsurlar

Muhatabımız(Kurum, kuruluş, makam): İsteğimizi veya şikâyetimizi hangi makam veya kuruma iletiyorsak o belirtilir.

Takdim: Kendini kısaca tanıttığı kısımdır.

İstek, Şikayet: Kuruma makama iletmek istediğimiz istek veya şikayetin belirtildiği bölüm. (Değerler Eğitimi)

Saygı İfadesi: Arz ederim saygı ifadesi ile bitirilir.

Tarih: Metin yazıldıktan sonra sağına gün ay yıl belirtilir.

İmza: Yazı yazıldıktan sonra yazının şahsımıza ait olduğunu teyit eden kısımdır.

Ad-Soyad: İmzanın atıldığı yere ad- soyadı yazılır.

İletişim Bilgileri: İkamet adresi yazılır.

Ek: Dilekçe ile birlikte sunulacak resim, dosya varsa bunların belirtildiği kısımdır.

Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe Yazarken Dikkat Etmemiz Gerekenler:

  • İstek ve şikayetimizi kısa, öz bir şekilde ifade etmeliyiz.
  • Muhatabımızın bir kurum veya makam olduğunu biilerek resmi bir dil kullanarak derdimizi anlatmalıyız.
  • Silsileyi takip ederek iş yapmalı. Mesela muhtarın çok rahat halledeceği bir durumu muhtara söylemeden belediye başkanına dilekçe yazmamız sağlıklı olmaz. Ya da okulda bir sıkıntı var okul müdürüne söylemeden milli eğitime dilekçe yazmak uygun olmaz.
  • Kağıt düzeni, imla, gibi  şekilsel özelliklere dikkat edilmeli. Dilekçeniz kabul görmeyebilir.
  • Dilekçenin bir hak olduğunu bilmeli ve bilinçli vatandaş olmalıyız.
  • Kendinizden bir üst kuruma, makama yazarken “arz ederim” ifadesini kullanırken. Kendimiz üst bir makamsak ve altımızdaki bir makama dilekçe yazıyorsak “rica ederim” ifadesini kullanmalıyız.
  • Dilekçenin sonuna imzanızı attığınızdan yazdığınız dilekçeden sorumlu olduğunuzu bilin.

Dilekçe Kanunu ve Bazı Maddeler:

6501 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Madde 4 – (Değişik: 2/1/2003-4778/26 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adısoyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Değerler Eğitimi- Değerlerine Değer Kat

Bizi Facebook’tan takip edin

Roman nedir, roman türleri nelerdir:

Kompozisyon Nasıl Yazılır (Afişli)

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.