Değerler Eğitimi

Dil Nedir,Dilin Kullanımından Doğan Türleri

Genel
22.06.2018
1.082

Dil Nedir, Dilin Kullanım Alanları:

Dil Nedir: İnsanlar arasında iletişimi sağlayan bir vasıtadır.

Dilin kullanımından doğan türler şunlardır;

Ağız,

Şive,

Lehçe,

Argo,

Jargon,

Standart Dil.

Ağız Nedir:

Bir ülkede ortak bir dil olsa da o ülkenin farklı bölgelerinde konuşma dillerinde söz diziminden kaynaklı, şekilde değişik, seste değişik kullanımlar olabilir. Bu kullanımlara şive diyoruz. Şive farklı bir dil değildir. O dilin konuşmada ki farklı söylenişidir. Bir yerde yakın köyler, ilçeler arasında bile konuşmada farklı söyleyişler olabilir. Trakya ağzı, Erzurum ağzı gibi…

Örneğin; Akedeşler, beni bak (Arkadaşlar bana bakın—Ege Ağzı)

Şive Nedir:

Bir millet farklı boylara, farklı gruplara ayrılarak farklı yurtlar, farklı ülkeler kurabilirler. Özünde aynı kültüre, töreye sahip milletler tarihi olaylar, coğrafi şartlar vb. nedenlerle dünya üzerinde farklı ülkelerle temsil edilirler. Dilin yazılı kaynaklarında  ayrılmış  kolları.

Örneğin: Neçe yaşın kaç—Azeri Türkçesinde “kaç yaşındasın” diye soruyor.

Lehçe Nedir:

Şivede aynı dilin kolları arasındaki anlaşılma durumu iletişimi engelleyecek kadar değildir. Fakat lehçede ayrışma çok derindir. Zamanla aynı dilden farklı kollara ayrılan grupların anlaşılmayı zorlaştıracak şekilde derinleşmesidir.

Burada şuna dikkat etmek lazım;

“Şiveler arası anlaşmak kolay fakat lehçeler arasında anlaşmak zordur.”

Örneğin: En ubayın (Senin ağabeyin—-Yakut Lehçesi) Gördüğünüz gibi anlaşılması zor.

Argo Nedir:

Kelimelere verilen özel anlamlarla oluşturulur. Farklı bir anlaşma sağlamak üzere oluşturulmuştur. Argo söyleyiş kelimenin farklı şive, lehçedeki, yabancı dillerden yola çıkılarak oluşturulur. Genel olarak kaba bir söyleyişi vardır. Argo ile küfrü karıştırmamak gerekir. Argo asla küfür değildir.

Örneğin: Caka satmak–Gösterişte bulunmak

Aynasızlar geliyor–Polis geliyor

Angut

Hödük

Zibidi

Ukala

Jargon Nedir:

Aynı meslek ve sanat dalına ait kimselerin ortak olarak kullandıkları özel dile veya da özel kelime dağarcığına denir.

Örneğin: Adam gece eks oldu—eks  olmak tıp jargonudur.

Standart Dil Nedir:

Toplumda konuşmada ve yazmada herkesin uyduğu ortak dildir. Yazım klavuzları ve sözlüklerle kelimelerin çerçevelerinin çizildiği dildir.

Bizi Facebook’tan takip edin

Dilimizi Ne Kadar Koruyoruz

Atatürk’ün Türk Dili Hakkındaki Sözleri

Orhun Abidelerinin Özellikleri

 

Değerler Eğitimi, Değerlerine Değer Kat

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.