Değerler Eğitimi

Türk Toplumunda Kadın

Genel
21.05.2018
480

Türk toplumunda kadın, Türk toplumunda kadının önemi, Türk toplumunda kadının yeri, Türkler’de kadın

İslam öncesi Türk toplumlarına ait destanlar, yazıtlar ve kalıntılar incelendiğinde kadının yeri ve öneminin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Kadının temel nitelikleri ‘annelik’ ve ‘kahramanlık’ olarak görülmektedir. Türk toplumlarında aileye, Türk toplumunda kadın çok büyük önem verilmiş, kadın da ‘ailenin direği’ olarak görülmüştür. Öyle ki ‘Ailenin direği’ mecazi olarak kullanılmamıştır. Buradan da Türk toplumunda kadın ve ona verilen değeri anlarız.
Bilindiği gibi atlı göçebe yaşam süren Türk toplulukları çadırlarda yaşıyordu. Çadırların tam ortasında, çadırı ayakta tutan bir direk bulunuyordu. Bu direk yıkıldığında çadır da yıkılırdı. İşte kadın aileyi ayakta tutan birey olarak görülmüştür Aynı çağlarda erkeklerle aynı sofraya oturamayan, ikinci sınıf insan muamelesi bile göremeyen, bazı dinlerce şeytan olarak görülen kadınlar varken Türk kadını erkeğinin hep yanında yer almıştır. Birlikte savaşmış, at binmiş, cirit oynamış, kılıç kuşanmış hatta güreşmiştir. Hiçbir zaman erkeğin gerisinde kalmamış, her zaman yanında yer almıştır.

O dönemlere bir arap gezgini olan İbn’i Batuta şöyle der ’Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki o da Türklerin kadınlarına gösterdiği hürmetti. Burada kadınların derecesi erkeklerinkinden daha üstündür.’ Türk destanlarında kadına ilahi bir görev atfedilir. Ak Ana figürü gibi. Kadını aşağılamak, şiddet uygulamak, hor görmek söz konusu bile değildi.  Türk kadını toplumdaki yerini tekrardan cumhuriyetle birlikte almıştır. Bir çok ülkeden daha önce siyasi haklara sahip olmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk kadına verdiği önemi birçok yerde dile getirmiştir. Bunlardan biri de ‘bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Bundan dolayı bisosyal toplumun, bir organı bir faaliyette bulunurken, diğer organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.’ sözüdür.

Değerler Eğitimi


Rukiye Doğan

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.