Değerler Eğitimi

Ahlaken Kötü Olan Davranışlar ve Yerilen Davranışlar

Genel
10.05.2018
729

Ahlaken Kötü Olan Davranışlar ve Yerilen Davranışlar

Ahlaken Kötü Olan Davranışlar;

1) Cimrilik: Ahlaken kötü olan davranış başında cimrilik gelir.  Cöme karşıtı olan cimrilik, insan olmanın tüm değerlerini zedeleyen, zarar veren bir davranıştır. Maddiyat odaklı olan cimri insanlar toplum içinde gitgide yalnızlaşırlar.

2) İftira: Hem dinen hem de ahlaken insan onuruna en büyük zararlardan birisidir iftira. Yapmadığı halde yaptı gibi anlatıp karşı tarafı zan altında bırakmak, onur ve haysiyeti ile oynamaktır.

3) Yapılan İyiliği Başa Kalkmak:  İyilik karşılıksız olarak yapıldığında güzeldir. İyilikten çıkar, menfaat beklemek ahlaki açıdan kötü bir davranıştır.

4) Gıybet: İnsanların arkasından konuşmak, yüzüne söyleyememek, dinimizde hoş olmayan bir davranıştır.

5) Kibir: Kendini başkalarından üstün görmek, kendini beğenmek, insanın nereden geldiği ve nereye gideceğini unutmaktır. Allah kibirli olanları sevmez.

6) Bozgunculuk ( İfsat): Toplumun huzurunu, mutluluğunu , dostluğunu, güvenliğini, haklarını, özgürlüğün bozmaya, bozmak için çaba sarf etmeye denir.

7) Çekememezlik (Haset): Başkasının sahip olduğu şeyleri kıskanmak, göz koymak, kaybetmesi için temennide bulunmaktır. Ahlaka, kültüre aykırı düşünce ve eylemlerdir.

8) Adam Öldürmek: Dinimize gör Allah’a şirk koşmaktan sonraki en büyük suçtur. Ayette de denildiği gibi:
“…Kim bir insanı, br can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. (Maide 5/32)

9) Yalan Söylemek: Olmamış bir olayı olmuş gibi anlatmak, başkalarını aldatıcı söz söylemektir. Toplum her zaman yalancı insanlara sırt çevirir. Kimse onlara güvenmez.

Bunların dışında…………

10) İsraf: İsraf insnlara en büyük zararı veren, medeniyetleri yok eden kötü bir davranıştır.

“Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez. (Araf, 7/31)

11) Hırsızlık: Başkalarının malını çalmak, zarar vermektir. Hırsızlık toplumsal yaşamı zedeleyen en kötü davranıştır.

12) Gösteriş (Riya): Gösterişte bulunmak, böbürlenmek allahın verdiği nimetlerine şükürde bulunmadan başkalarına hava atmaktır. Gösterişli insanları toplum sevmez.

13) Zina: Aile yaşamı, toplumsal yaşama en büyük zararı veren davranıştır. Birçok ailenin dağılmasına, türlü hastalıkların çıkmasına sebep olur.

14) İçki ve Kumar: Nice ocakları yıkan, insan onurunu ayaklar altına alan dinimizce de yasaklanmış bir davranıştır.

Değerler Eğitimi

Güzel Ahlak İle İlgili Kompozisyon Örneği

Ahlak Özlü Sözler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.