Değerler Eğitimi

Kutadgu Bilig (Saadet Veren Bilgi)

Genel
04.02.2018
899

Kutadgu Bilig (Saadet Veren Bilgi)

Kutadgu Bilig (Saadet Veren Bilgi) genel özelliklerine bakacak olursak;

 1. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.
 2. Kitabın ismi mutluluk veren bilgi anlamına gelir.
 3.  Balasagunda başlayan yazı yolculuğu  Kaşgar’da bitti. (1069)
 4. Eser Doğu Karahanlı Hakanı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştu.
 5. Kitabın genelinde insanı ve devleti idare etmenin incelikleri ve sanatı anlatılır.
 6. Kitap kamil insan kavramını vurgular.
 7. İnsanın her iki dünyada da mutlu olması için yol gösterici bir eserdir.
 8. Edebiyatımızın ilk siyasetname özelliği taşır.
 9. Nasihatname niteliğindedir.
 10. Aruz vezni ile yazılmıştır.(Edebiyatımızda Aruz ile yazılan ilk eser.)
 11. Edebiyatımızdaki ilk mesnevidir.
 12. Mesnevinin dışında yer yer dörtlüklerden oluşan maniler de vardır.
 13. Didaktiktir. Öğüt vermek amacı ile yazılmıştır.
 14. Kitapta yer yer din, felsefe, aile, matematik, gökbilimi ile alakalı kısımlarda bulunur.
 15. Eser 11.yy da Hakaniye Lehçesi ile kaleme alınmıştır
 16. Eser dört kahraman çevresinde gerçekleşir.
 •  Kanunu temsil eden: Küntoğdu
 •  Saadeti Temsil Eden: Aytoldı
 •  Aklı temsil eden: Öğdülmüş
 •  Kanaati temsil eden: Odgurmuş

Yusuf Has Hacip Kimdir?

 1.  1017 de Doğu Türkistan’ın Balasagun kentinde dünyaya geldi.
 2.  Tam bir bilgi olmasa da Müslüman bir ailenin çocuğu olduğu söylenir.
 3.  Kutadgu Biligi 50 yaşında yazmıştır.
 4.  Karahanlı sarayı tarafından eserden dolayı Ulu Has Hacip unvanına layık görüldü.
 5.  Net bilgi olmasa da 1077 de öldüğü tahmin edilir.
 6.  Baş vezir yardımcılığı yapmıştır.

Kutadgu Bilig’den Seçmeler:

 • İnsan hiddetlenirse bilgisizce hareket eder
 • Eğer öfkelenirse  öfke akılsıza çevirir.
 • Halk için beyin çok seçkin olması gerekir.
 • Dil meziyetini ve kusurunu söyler.
 • İnsanı dil kıymetlendirir. İnsanın dili yüzünden başı da gider.
kutadgu bilig afiş
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.