Değerler Eğitimi

Divanü Lügati-t Türk (Afişli)

Genel
11.02.2018
867

 

Divanü Lügati-t Türk

 •      Karahanlı’lar döneminde yaşayan Kaşgarlı Mahmut tarafından Divanü Lügati-t Türk kaleme alınmıştır.
 •      Yazılış amacı Araplara Türkçeyi öğretmek; Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek.
 •      Araplara Türkçeyi öğretmek amaçlandığından eserin dili Arapçadır.
 •      Dil milliyetçisi diye adlandırılır.
 •      Destan, koşuk, sagu, sav gibi edebi metinlerden hareketle 7500 civarında kelimeyi açıklar.
 •      Türkçenin gramerini açıklayan ilk eserdir.
 •       Ansiklopedik bir eserdir.
 •      Türkçenin ilk sözlüğüdür.
 •      Eserin yazıldığı döneme kadar ki(İslamiyet Öncesi ) tahini, coğrafyasını, folklorunu içerisinde barındıran önemli bir eserdir.
 •      Ebu Kasım Abdullah’a sunulmuştur.
 •      Türklüğe dair bir çok kavramı ve bilgiyi barındırır. ( Ağız özellikleri, Oğuzların 24 boyu, Türk yer adları, Türk
  damgaları ve Türk toplulukları)
 •      Eserde bulunan harita Türk Dünyası ile ilgili ilk harita kabul edilir.
 •      Kitap 8 ana bölümden oluşur. Yaklaşık 8000  kelime yer alır. Deyimler, atasözleri ve şiirlerden örnekler bulmak mümkündür.

Kaşgarlı Mahmut Kimdir?

 • 1008-10105 Yılları arasında yaşamıştır.
 • Kaşgar’da doğdu. Onun için Kaşgarlı Mahmud denir.
 •  Karahan’lı soyundan gelir.
 •  Babası taht kavgalarında zehirlendi. Kaşgarlı Mahmud ise zehirlenmekten kaçtı ve Türk boyları arasında göçebe yaşadı ve eserini yazdı.
 • İyi bir eğitim görmüştür.
 • Kaşgarlı Mahmud yıllar sonra ülkesine döndüğünde bilim adamı sıfatı ile yaşadı.
 • Türbesi Doğu Türkistan’da Kaşgar şehrindedir.
 • Döneminin en iyi dilbilimcisidir.
kaşgarlı mahmut

 

Afişi 5300 x 6700 Çözünürlükte indirmek için TIKLAYINI
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.