Değerler Eğitimi

Yunus Emre Hayatı, Yunus Emre Hakkında

Genel
10.01.2018
1.050

Yunus Emre Hayatı, Yunus Emre Hakkında

Yunus Emre Hayatı, Yunus Emre Hakkında

 • Yunus Emre hakkında bildiklerimiz tarihi belge ve kaynaklardan ibarettir.
 • 1240 yılında doğan Yunus Emre,1322 de vefat etti (Yıllarda farklılık olabilir, kesin tarih yok)
 • Yaşadığı devir tam olarak;
 • Selçuklunun yıkılışı,Osmanlının kuruluşu, Moğolların Anadolu’ya yaptığı akınlar.
 • Hakkında bir çok menkıbe vardır.
 • Çağının bilimleri ve Türkçeyi çok iyi bilirdi.
 • Tarımla uğraşan yoksul bir adamdı.
 • Hacı bektaş dergahından Taptuk Emreye aşkın yolunda hicret etti ve gönül dostlarını buldu.
 • Taptuk Emrenin dergahında “Nefes” söyleme güc kazandı.

Yunus Emre’nin Edebi Kişiliği

 • Aşıklık ve tasavvuf geleneği ile yetişti.
 • Halkın beğenileri ve kültüründe bir eğitimci oldu.
 • Şiirlerinde Türkçe’nin kolaylığı ve yalınlığı içinde olağan üstü bir düzeye ulaştı.
 • Şiirlerinde genellikle hece ölçüsünü kullandı.( Zaman zaman aruzla şiirler yazdığı da olmuştur)
 • Şiirleri biçim olarak yalın  fakat mana olarak derindir.
 • Ona göre söz insanı dostta yapar düşmanda bunun içindir ki sözün gücünü iyi kavramışve şiirlerinde kullanmıştır.
 • Halk tarafından çok sevilmiştir.( Erzurum’da, Karaman’da, Bursa’da ve bir çok yerde mezarının olması ne kadar sahiplenildiğini gösterir.)
 • Anadolunun Türkleşmesinde şiirleri ile katkı sağlamıştır.
 • Türk dilinin gelişmesinde ayrı bir yere sahiptir.
 • Dönemin savaş ortamında halkın maneviyatını güçlendirmiştir.
 • Tasavvuf edebiyatının önde gelen isimlerindendir.

Yunus Emre Özlü Sözler

 • Çok mal haramsız çok söz yalansız olmaz.
 • Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
 • Karşındakine değer verdiğin kadar insansın.
 • İlim okumaktan garaz, kendi özünü bilmektir.
 • Aklı olan korkman gerek, nefis elinden, hırs elinden.
 • Aşkı olmayan  adem, benzer yemişsiz ağaca.
 • Bir ben  vardır ben de o ben benden içerü.
 • Dağlar nice yüksek ise, yol onun üzerinden geçer.
 • İkiliği terk et, birlik makamını tut.
 • Bir ben bilirim bir de Yaratan, bana bir ben lazım bir de beni anlayan.

Yunus Emre Şiirleri

 Gel gör beni aşk neyledi 

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilim ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluben yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melul olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönküm hasteyledi
Öldürmeğe kast eyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayın çağlarım
Dertli yüreğim dağlarım
Yarim için ben ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı, gözlerim yaş
Bağrım pare, ciğerim baş
Halden bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinden avareyim
Gel gör beni aşk neyledi

Bana Seni Gerek Seni

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar
Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

Yunus’dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

Bir Kez Gönül Yıktınsa

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hak’kı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Erden sana nazar ola
İçin dışın pür nur ola
Beli kurtulmuştan ola
Şol kişi kim gammaz değil

Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka matahların satar
Yükü gevherdir tuz değil

Yunus Emre Hayatı

Yunus Emre Hayatı

AFİŞİ 7800 X 10800 Çözünürlükte İNDİR

Yorumlar
 1. ghghghghghghg dedi ki:

  çok iyi