Değerler Eğitimi

Tomris Hatun Kimdir (İlk Kadın Hükümdar)

Genel
19.01.2018
777

Tomris Hatun Kimdir (İlk Kadın Hükümdar)

Tomris Hatun Kimdir (İlk Kadın Hükümdar)

Tarihin sayfalarında genelde erkeklerden söz edilir. Ancak tarih sayfalarının içerisinde bir kadın vardır ki; bu kadın ki İskit(Saka) Türklerinin anası, İskitlerin en güçlü kağanı Alper Tunga’nın torunu ve dünya tarihinde yer alan ilk kadın hükümdar olan Tomris Hatun’dur.

Tomris kelimesi “demir, demir iz” anlamlarına gelmektedir.

Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış olan Tomris Hatun ve yaşadığı dönemle ilgili yazılı kaynakların yetersizliği ve var olan kaynakların günümüze yeterli düzeyde ulaşamaması nedeniyle çok az bilgiye sahibiz.

Tarihçi Heredot’un yazdıklarına göre kocası öldükten sonra Sakaların (İskitlerin) başına geçmiş ve halkın takdirini kazanmıştır. Karşısına ise ö dönemin en büyük gücü olan Büyük Pers İmparatorluğunu almış bir Türk kadınıdır.

Yapılan arkeolojik kazılarda Sakalar veya diğer adıyla İskitler, Avrupa’nın doğusu, Karadeniz’in kuzeyi ve Orta Asya’nın bir bölümünü içine alan topraklarda yaşamışlardır. Göçebe bir halk olan İskit (Saka) Türkleri;  Büyük Kirus’un Pers İmparatorluğunu kurması ile tarih sahnesinde asıl sınavını da vermeye başlamıştır. Çünkü artık zamanla güçlenen, sınırlarını genişleten ve çok geniş alanlara yayılan dönemin en güçlü devletiyle komşu olmuşlardır.

Devamı

Kirus Sakaları kendisine denk bir düşman olarak görmüyor ve küçük  öncü birliklerle Saka topraklarını ele geçirmeye çalışıyordu. Göçebe olan Saka Türkleri Tomris Hatun öncülüğünde açık alanda savaşmak yerine, geri çekiliyor ve Pers ordularını dar alanlara ve kayalıklara çekiyordu.  Zor durumda kalan Pers ordusu bu durumlarda geri çekilmek zorunda kalıyordu. Tomris Hatun’un zekasından etkilenen Kirus daha önceleri kendisine denk bir hükümdar olarak görmediği Tomris Hatun’u artık kendisi ile denk bir hükümdar olarak görmeye başlamış. Saka topraklarına hakim olabilmek için Tomris Hatun’la evlenmek istemiş. Kirus’un bu niyetini anlayan Tomris Hatun Kirus’u   reddetmiştir. Bu duruma çok sinirlenen Kirus Sakalar üzerine güçlü bir ordu ile saldırıya geçmiştir.

Kirus’un ordusuyla karşılaşan Tomris Hatun arazinin durumunu avantaj olarak kullanır ve ordusunu geri çeker. Saka Türklerinden beş kat daha büyük bir orduya sahip olan Kirus ordusunun büyüklüğüne güvenerek Sakaları takip etti. Kirus Tomris Hatun’un oğlunu yakalar ve öldürür. (Başka bir rivayete göre de Kirus’un eline düşen Tomris Hatun’un oğlu kendisini annesine karşı bir koz olarak kullanacağını düşündüğü için intihar etmiştir.)  Oğlunun öldüğünü öğrenen Tomris Hatun Heredot’un  yazdıklarına göre “kana susamış Kirus, Güneşe yemin ederim ki, seni kanla doyuracağım.” diye haykırmış. Tomris Hatun komutasındaki Sakalar  sahte geri çekilmelerle (Hilal Taktiği) Pers ordusunun etrafını sarmış ve Pers ordusu büyük kayıplar vermiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Savaş sona erdiğinde Kirus savaş meydanında ölü olarak bulunmuştur. Tomris Hatun Pers askerlerinin kanlarıyla dolu bir fıçıya Kirus’un cesedini atmıştır. Hayatında çok sayıda can alan, kanlar döken Kirus kendi askerlerinin kanlarıyla boğulmuştur.

Tomris Hatun Kimdir  Devamı

Tarihimizde Tomris Hatun gibi nice Türk kadınlarını görmek mümkündür. Örneğin Serife Bacıları, Nene Hatunları ve  daha birçoğu…Günümüz Türk erkeği de, Türk kadını da bu şerefli kahramanları örnek almayı kendilerine bir borç bilmelidir.

İSKİTLER :Bozkırın kuyumcularıydılar.

İskitler savaşçı bir milletti ve orduları hem kadın hem de erkek savaşçılardan oluşuyordu. İskit diyarlarında silahlarıyla gömülmüş çok sayıda kadın kurganı(mezarı) bulunmuştur.

Düzenleyen:Mehmet SÖNMEZIŞIK

AFİŞİ 3000 X 4600 Çözünürlükte İNDİR

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülüğün Nitelikleri

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.