Değerler Eğitimi

Tiyatro Nedir, Tiyatro Türleri ve Özellikleri

Genel
08.01.2018
788

Tiyatro Nedir, Tiyatro Türleri ve Özellikleri

Tiyatro Nedir?

 • Hayattaki olayları konu edinen, sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserdir.
 • Tiyatro göstermeye bağlı bir güzel sanat dalı olarak “dramatik sanatlar”dan biridir.
 • Roman ve hikâye soyut olduğu hal de, tiyatro somuttur.
 • Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi “ gösterme” ve “anlatma”dır
 • Tiyatro eserleri, konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır.

Tiyatro Türleri

Trajedinin Özellikleri:

 • Seyirciye, hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak ve erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir.
 • Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitoloji-den alır.
 • Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
 • Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
 • Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.
 • Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler ta-rafından sahnede aktarılır.
 • Üç birlik kuralına uyulur.( Yer, zaman, olay )
 • Oyunda koroya yer verilir.
 • Ünlü trajedi yazarları; Eski Yunan; Aiskhylos, Eurupides, Sophokles. Fransız; Corneille, Racine.

Komedinin Özellikleri:

 • İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak, izle-yenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir.
 • Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
 • Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan ola-bilir.
 • Her türlü söze şakaya yer verilir.
 • Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.
 • Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
 • Manzum olarak yazılır.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Türün yazarları, Yunan-Aristophanes, Fransız- Moliere.

Dramın Özellikleri:

 • Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede gös-termek için yazılan tiyatro eseridir.
 • Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve Komedi kaynaş-mıştır.
 • Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır.
 • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
 • Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler hangi sınıf ve halktan olursa olsun dramda yer alır.
tiyatro nedir

tiyatro nedir

AFİŞİ 5900 X 8200 Yüksek çözünürlükte İNDİR

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.