Değerler Eğitimi

Halk Şiiri Geleneği ve Özellikleri (Maddeler Halinde)

Genel
16.01.2018
1.627

Halk Şiiri Geleneği ve Özellikleri

Halk Şiiri Özelliklerine maddeler halinde bakalım isterseniz.

1) Halkın içinden yetişmiş ve çoğu okur-yazar olmayan sanatçılar tarafından oluşturulmuştur.
2) Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
3) Nazım birimi olarak genellikle dörtlük kullanılmıştır.
4) Hece vezni (Parmak Hesabı) kullanılmıştır.
5) Uyak’a önem verilmiştir.
6) Aşk, tabiat, tasavvuf, yiğitlik gibi birçok  konu işlenmiştir.
7) Şiirler hazırlıksız,doğaçlama olarak söylenmiştir.
8) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
9) Gelenek usta-çırak ilişkisiyle bugüne kadar gelmiştir.
10) Koşma, semai, varsağı, destan, ilahi, nefes, mani, türkü gibi nazım şekilleri vardır.
11) Halk şiiri geleneğinin en güçlü temsilcileri Karacaoğlan, Âşık Seyrani, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Erzurumlu Emrah ve Gevheri’dir.
12) Bu geleneğin son dönem temsilcileri arasında Âşık Vey-sel, Murat Çobanoğlu, Âşık Reyhani, Âşık Şeref Taşlıo-va ve Âşık Mahzuni’nin önemli bir yeri vardır.

Afişi 9900 x 13200 Mega Çözünürlükte İNDİR

Avşar Elleri

Kalktı göç eyledi avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eyler ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda Devlet Vermiş Fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir
Dadaloğlum yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
Dadaloğlu
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.