Değerler Eğitimi

Halk Edebiyatı Sanatçıları

Genel
06.01.2018
1.055

YUNUS EMRE

  • Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir  şair, fikir adamıdır.
  • İlahi aşkı ve insan sevgisini eserlerinde işlemiştir.
  • Hem aruzu hem de hece veznini kullanmıştır.
  • Şiirlerinde dili oldukça sadedir, zamanının halk dilini kullanmıştır.
  • Nazım biçimi olarak “ilahi”yi seçmiştir.
  • “Risalet’ün Nushiye (Nasihatlar Kitabı) ve Divan” adlı kitabı vardır.
PİR SULTAN ABDAL
Halk edebiyatında lirik şiirin öncülerindendir.
Halk içinde çok sevildiği için isimsiz birçok
şiir onun adında yayımlanmıştır.
Tasavvufu, halkın anlayışıyla birleştirmiştir.
Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
Dili oldukça sadedir.
Bektaşi tarikatına mensup olduğu için “nefes”leri ünlüdür.
HACI BEKTAŞI VELİ
Bektaşi tarikatının kurucusudur
Büyük bir bilgindir.
Orta Anadolu’da etkin olmuştur.
“Malakat”adlı
Arapça eseri ünlüdür.
KAYGUSUZ ABDAL
Kendisinden önceki şairlerden
etkilenmiştir.(Özellikle Yunus’tan)
Hem hece hem de aruz veznini kullanmıştır.
Alaylı, nükteli, eleştirili şiirler yazmıştır.
Edebi yazıları da vardır.
“Budala-name,
Mugaalet-name”adlı eserleri vardır.
KAYIKÇI KUL MUSTAFA
17. yüzyılın önemli yeniçeri şairlerindendir.
Kahramanca şiirleriyle tanınmıştır.
“Gen Osman” destanıyla tanınmıştır.
Divan şiirinden etkilenmemiştir.
KÖROĞLU
Başkaldırının, isyanın şairidir.
Din dışı konularda şiirler yazmıştır.
Sultan Murat (II.) zamanında savaşlara
katılmıştır.
Köroğlu adlı halk kahramanıyla aynı adı ve
özellikleri taşıdığı için ikisi aynı kişi olarak anılmıştır.
DADALOĞLU
Toroslar bölgesinde yaşamış.
Devlet yönetiminin aşiretiyle olan mücadelesi
üzerine söylediği:
“ferman padişahınsa dağlar bizimdir” dizelerinin nakarat olarak kullanıldığı şiiri
oldukça beğeni toplamıştır.
Varsağı ,
semai ve destanları meşhurdur.
Türküler yazmıştır.
KARACAOĞLAN
Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.
Hece ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır.
Saz şairliğinin piri sayılır.
Din dışı konularda yazmıştır.
Koşmaları oldukça sevilmiştir.
Kuvvetli lirik egemenliği hâkimdir şiirlerine.
Anadolu’yu at sırtında gezip şiir söylemiştir.
ÂŞIK ÖMER
İyi bir eğitim almamasına karşın şairler
arasında yeteneğiyle kendine en üstte yer edinmiştir.
Devrinin idarecilerini, dinini görünüş için
yaşayanlarını eleştirmiştir.
Aruzu kullanmıştır. Ancak hece ölçüsünde asıl karakterini
bulmuştur.
DERTLİ
18. yüzyılın sonlarında yaşamıştır.
Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
o   Lirik
koşmalarıyla tanınmıştır.
Divan ‘ı
taş baskıyla basılmıştır.
EMRAH
Erzurumludur.
Divan edebiyatından etkilenmiştir.
Gazel, murabbalar yazmıştır.
Koşma ve semaileriyle tanınmıştır.
GEVHERİ
İnce bir söyleyiş, derin bir bilgi içeren
şiirleri halk arasında çok sevilmiştir.
Divan edebiyatında etkilendiği için mazmun ve
yabancı sözcükleri çokça etkilenmiştir.
Koşmaları ve taşlamaları oldukça ünlüdür.
BAYBURTLU ZİHNİ
Divan edebiyatına çokça dalmaya çalışmıştır.
Saz şairi olarak ün kazanmıştır.
Divan’ı,Sergüzeşt-name”adlı kitapları vardır.
ÂŞIK VEYSEL
Çocuk yaşta kör olması ona derin bir duygu
zenginliği vermiştir.
Yurt, insan ve toprak sevgisini iliklerine kadar
hisseden, bunu şiirlerinde işlemiştir.
Halk edebiyatının ve son dönem edebiyatımızın
usta şairlerindendir.
Sivas Şarkışla
Sivri alan köyünde doğmuş ve yaşamıştır.
halk edebiyatı sanatçıları

 

AFİŞİ 2500 X 3500 Çözünürlükte İNDİR
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.