Değerler Eğitimi

Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri (Afişli)

Genel
29.01.2018
1.528

Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri

1) Dede Korkut Hikayeleri Anonimdir.( Yazarı Belli Değildir).
2) Toplamda 12 Hikayeden meydana gelir.
3) Destandan hikayecilik geleneğine geçişin ilk örneklerindendir.
4) Olağan üstü olaylarla gerçekler eserde iç içedir.
5) Dede korkut hikayeleri anlatan, hikayelerde geçen bilge kişidir.
6) Oğuz Türkleri ve çevresinde yer alan boyların kendi arasındaki savaşları yani Oğuzların kendi iç mücadelelerini anlatır.
7) Eserde Nazım( Şiir), Nesir(Düzyazı) iç içedir.
8)Hikayelerin sonunda Dede Korkut  dua ve değerlendirmede bulunur.
9) Hikayelerde İslami değerlerle gök tanrı inancının içi içe olduğu görülür. (Geçiş dönemi olduğundan).
10)Hikayelerden hareketle dönemin toplum yapısını, inanç, adet vb. durumları kavrarız.

Dede Korkut Hikayelerinin Konuları

 • Oğuzların İç Savaşları
 • Dirse Han Oğlu Boğaç Han İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek’in Ölmesi
 • Doğaüstü Varlıklarla Savaş
 • Basat’ın Tepegözü Öldürmesi Koca DulhaOğlu Deli Dumrul
 • Aşk Hikayeleri
 • Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı
 • Gayrimüslimlerle Savaşlar
 • Salur Kazanın Evinin Yağmalanması
 • Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması
 • Kazılık Koca Oğlu Yiğenek
 • Begil Oğlu Emre
 • Uşun Koca Oğlu Seyrek
 • Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Kurtarması
dede korkut
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.