Değerler Eğitimi

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (Afişli)

Genel
04.01.2018
3.055

Aşık Veysel Nerede ve Ne Zaman Doğdu

Aşık Veysel 1894 Yılında Sivas/Şarkışla/Sivrialan köyünde dünyaya geldi. 1973 Yılında vefat etti.

Aşık Veysel Hayatı

 • Çiçek hastalığı neticesinde iki gözünde küçük yaşta kaybetti.
 • Gözlerinin görmemesine dayanamayan babası bir uğraş tutsun diye ilk sazını aldı ve serüven böyle başladı.
 • 1920’ de anne ve babasını  yitiren Veysel saza daha sıkı bağlandı.
 • Ahmet Kutsi Tecer Halk Şairleri Bayramında Aşık Veysel‘i dinlemesi Aşık Veysel’in hayatının dönüm noktasıdır.
 • Cumhuriyetin 10. Yıl münasebeti ile yazdığı “”Atatürk’tü Türkiyenin İhyası” dizeleri onu Sivrialan Köyünden alıp tüm Türkiye’ye ve Dünyaya giden yola götürdü.
 • Şiirlerinin tamamını Şair Ümit Yaşar Oğuzcan Tarafından Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta birleştirildi
 • Aşık Veysel her ne kadar Atatürk’ü görmek istese de   (Atatürk de aynı şekilde) bir türlü denk gelmediler.

Aşık Veysel Edebi Kişiliği

 • Cumhuriyet Dönemi Halk Edebiyatının en güçlü isimlerindendir.
 • Saz ve söz vasıtasıyla cumhuriyetin getirdiği yenilikleri halka gönülden tebliğ etti.
 • Sanatını daha çok toplum için kullandı.
 • Saz şiiri geleneğini sürdürmek için öğrenciler yetiştirdi.
 • Geleneksel  saz şiirinin son büyük ustası olarak anılır.
 • Şiirleri ile halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur.
 • Şiirlerinin çoğunu doğaçlama olarak hazır cevap yazmıştır.
 • Kendine has üslup ve duyarlılığı vardır.
 • Tanzimat sanatçıları gibi taklit değil öz benliğimizi yazmıştır.
 • Şiirlerinde “Uzun ince bir yoldayım” diye ifade ettiği yaşamından kesitler sunar bizlere.
 • Manevi (Tinsel) değerlere dönük şirler söylemiştir.
 • Öğretici (Didaktik) şiirler yazmıştır. (Cumhuriyetin getirdiği devrimleri destekleyen  şiirler)
 • “Benim sadık yarim kara topraktır ” dizelerinde özünden kopmadığını gösteriyor.

Eserleri

 • Deyişler (1944) ,
 • Sazımdan Sesler (1950) ,
 • Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.
 • Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.
aşık veysel satıroğlu

AFİŞİ 7800 X 10800 Çözünürlükte İNDİR

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Uykuda dahi yürüyom
Kalmaya sebeb arıyom
Gidenleri hep görüyom
Gidiyorum gündüz gece
Kırkdokuz yıl bu yollarda
Ovada dağda çöllerde
Düşmüşüm gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
GÜZELLİĞİN ON PARA ETMEZ
Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa.
Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk’olmasa.
Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi
Aşık ve maşuk olmasa.
Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana aşık olmasa.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.