Değerler Eğitimi

Ahlak Üzerine (Kompozisyon Örneği)

Genel
26.01.2018
1.015

Ahlak Üzerine

 İnsan ve diğer canlılar fizik itibari ile benzerlik gösterse de insanı diğer yaratılanlardan ayıran en önemli fark aklının olmasıdır. Bu akıl sayesinde iyi ve kötüyü, doğruyu yanlışı, faydalıyı zararlıyı birbirinden ayırır. İnsanın dünya da var oluşunun temelinde de aklı ile doğru yolu bulmaktır. Akıl kişinin pusulasıdır.
Aklın süzgecinden geçen bir iş akla ve mantığa uygun geliyorsa, ahlaka da uygun demektir. Akıl ve ahlak insan hayatını aydınlatan  ışıklardır. Toplum hayatını düzenlerken de ahlaki kavramları oluştururken aklın
yüceliği rehber olmuştur. Toplumda aksaklık oluşturacak durumlar, kişilerin haklarına zarar verecek durumlar, kişinin can, mal ve namusuna kasıt halleri aklın ve mantığın süzgecinden geçmediği için bunlar ahlak dışı kavramlar yana ahlaksızlık olarak zaman içerisinde halkın ortak kanaati ile oluşmuştur. Ahlaki
unsurları belirleyen toplum temele akıl ve mantığı oturtmuştur.
Dinimiz de akıl ve mantık ile doğruyu her daim bulacağımızı söyler. Hz İbrahim nasıl putların ilah  olamayacağına aklı ile karar verdiyse, nasıl batacak olan bir güneşin nasıl tanrı olabileceğini sorguladıysa insan da ona verilen en değerli hazine olan aklı dünya gerçeklerini bulmada kullanmalıdır.

Dinimiz akla öyle önem vermiştir ki karşılaştıkları sorunları akıl ve mantık sayesinde ayet ve hadislerden yola çıkarak yeniden  yorumlamışlardır. Aklı kullanan insan ahlaki kavramları da aklın ışığında oluşturmuştur.

Ahlak toplumsal huzuru ve barışı sağlayan en önemli kurumdur. Her ne kadar yazılı bir yasaları olmasa da bıçak gibi keskin kuralları vardır. Aklı olan her insan da bu kuralların farkındadır. Çünkü ahlak bir toplumdaki varoluşun şartıdır. Ahlaktan uzaklaşan toplumların kaosa sürüklenmesi kaçınılmazdır.
Her zaman dinimize, töremize, tarihimize göre hareket edelim Ahlaksız işlerden, başkalarına kötü örnek olmaktan, toplumun vicdanını yaralamaktan kaçınalım.
Galip Hatip
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.