Değerler Eğitimi

Yardımlaşmak İle İlgili Özlü Sözler, Hadisler Değerler Eğitimi

Genel
01.12.2017
1.382

Yardımlaşmak “Yalnız taş duvar olmaz” demiş atalar. Her iş bir şekilde biter. Mühim olan işi kolay kılmaktır. İşi kolay kılmanın yolu ise yardımlaşmadan, imeceden geçer.

“Yalnız taş duvar olmaz” demiş atalar. Herkesin mutlu anları da vardır; mutsuz anları da. Bizler birlikte daha güçlü oluruz. yalnız başımıza rüzgarın önündeki yaprak timsali savrulur gideriz.

Yardımlaşmanın önemine vurgu yapmak amacıyla bu afişi hazırladım. Umarım sizler için fayydalı olur.

Yardımlaşmak Özlü Sözler

 • Eğer hür bir toplum sayıca daha çok olan fakirlere yardım edemezse, sayıca az olan zenginleri de kurtaramaz John Kennedy
 • Her yardım, cennete doğru bir basamaktır H . Ward Beecher
 • Herkes ötekisine yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olurdu Erner Erchenbach
 • Işık yapmanın iki yolu vardır: ya kandil olmak, ya da yansıtan ayna… Edith Warton
 • İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır Epukuros
 • İnsanın en iyi yardımı kendi kendisine yaptığı yardımdır Goethe
 • İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz Walter Scott
 • İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın Maide Suresi
 • Küçüklerin yardımı olmaksızın hiçbir büyüğün başarıya ulaştığı görülmez Bu, ne küçüğü büyütür, ne de büyüğü küçültür Cemil Sena
 • Sevmek fiilinden sonra gelen dünyanın en güzel fiili yardım etmektir V Suttner
 • Size yapılan en ufak bir yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız Chilon
 • Yardımlar tıpkı çiçek gibidir, ne kadar taze ise insanları o kadar memnun eder Chillon
 • Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır Sophokles
 • Bir kör bir köre yol gösterirse ikisi de çukura yuvarlanır Matthew Henry
 • Dostuna da, düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun Clebul

Yardımlaşmak Hadisleri

 • Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72).
 • Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.” (Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)
 • Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)
 • İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, Îmân, 93; Tirmizi, Sıfâtü’l-Kıyame, 56)
 • Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56).
 • Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.” (Buhârî, Edeb, 57)
 • Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) demek.” (Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 1).
 • Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Müslim, Birr)
Yardımlaşmak Hadisleri Devamı
 • Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 54).
 • Allah bana: Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki, hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç bir kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti.” (Müslim, Cennet, 64; Ebû Dâvûd, Edeb, 40; İbni Mâce, Zühd, 16).
 • Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir.” (Buhârî, Edeb, 57, 58, 62; Müslim, Birr, 23, 24, 28, 30–32).
 • Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir.” (Buhârî, Edeb, 62, İsti’zân, 9; Müslim, Birr, 23, 25, 26; Ebû Dâvûd, Edeb, 47; Tirmizî, Birr, 21, 24; İbni Mâce, Mukaddime, 7).
 • Her müslümanın öteki müslümana kanı, ırzı (namusu) ve malı haramdır!” (Müslim, Birr, 32; Tirmizî, Birr)
yardımlaşma özlü söz

 

Afişi ve sözlerin word halini indirmek için

TIKLAYINIZ

Bizi Facebook’tan Takip Edin

Cesaret Nedir, Cesaretli insanın Özellikleri ve Cesaret Özlü Sözler

Ahlak Özlü Sözler

Cömertlik Kompozisyon ve Özlü Sözler (Afişli)

Barış ve Kardeşlik Konulu Özlü Sözler, Ayet ve Hadisler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.