Değerler Eğitimi

Peygamberimiz ve Güven Değerler Eğitimi

Genel
16.12.2017
659

Peygamberimiz ve Güven Değerler Eğitimi

Peygamberimiz ve Güven Değerler Eğitimi;
İnsanlık “cahiliye” denen bir güven ve eman girdabının içine girmişti, adeta insanlık kendi eman ve güvenini kaybetmişti. İçinde yaşadığımız dünyada toplumlar toplumlara insanlar da insanlara güvenmiyor. Ülkeler dünya barışını sağlamak adına yeni silahlar, yeni araç ve gereçler üretmeye başladı. İnsanlığın güveni silahlara, tanklara, mermilere emanet edildi. İslam beldeleri terör ve savaşlarla güvenini yitirdi, İslam eli silahlı kişilerin dini haline getirildi.
Peygamber; eman ve güven sorunu olan bir toplumun ‘Muhammed’ül Emin’iydi. Güvenilir Muhammediydi
(s.a.v.) kendisine silah doğrultan insanların bile emanetlerini verdiği ona güvendiği bir eman ve güven lideriydi. O, bir tepeye çıktığında bir ordu var dediğinde de O’na güvenildi, atını denize sürdüğü zaman da O’na güvenildi,
çünkü O cahiliye karanlığının “güven ve eman” ışığıydı, O nebevi bir güven telkin edicisiydi. Peygamberimiz bir beldenin güvenliğini şöyle tarif ediyordu: “Bir kadın kendi yanında bir erkek olmaksızın hicazdan çıkacak ibadetini yerine getirecek ve tekrar kendi yurduna dönecek; işte nebevi güven toplumunun ulaşım yolu, eğer bu kriterde bir güven telkin edilemezse kimse benim şehrim güvenli, diye övünmesin… Zira şehirlerin ve beldelerin güvenliği yüzlerce insanı emniyet için çalıştırmak değil, o güvenliği oluşturabilecek toplumlar ve bireyler yetiştirebilmektedir.
Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de “emrolunduğun gibi dosdoğru ol” emriyle başta peygamberimiz olmak üzere bütün müminleri muhatap alarak, çevrelerine güven ve doğruluk telkin etmelerini emretmiştir. Peygamberimizde ‘mümini elinden ve dilinden diğer kişilerin selamette olduğu kişi’ olarak tanımlamıştır. Öyleyse gelin emrolunduğumuz gibi dosdoğru olalım. Elimiz ve dilimizden başkaları eman ve güven içinde olsun. Çevremize güven telkin edelim. Eman ve güvenin hâkim olduğu bir dünyada buluşmak dileğiyle; Allah’a emanet olun. Selam ve dua ile…
Enes TANRIVERDİ
 
peygamberimiz ve güven

peygamberimiz ve güven

 
AFİŞİ 1800 X 1800 Çözünürlükte iİNDİR
 
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.