Değerler Eğitimi

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Eserler ve Edebi Kişiliği

Genel
20.12.2017
961

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Eserler ve Edebi Kişiliği

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Eserler ve Edebi Kişiliği

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı;

 • 1873 Yılında İstanbul’da doğdu.
 • Öğrenim Hayatının her kademesini İstanbul’da tamamladı.
 • İslamcılık düşüncesinin Türk Edebiyatındaki en büyük temsilcisidir.
 • İstiklal Marşını yazmıştır
 • Milli Şair, İstiklal Marşı Şairi olarak da anılır.
 • Mehmet Akif göre medeniyetin temel kaynağı Müslüman Doğu’dur.
 • Siyasen İslamcı olsa da şair şiirlerinde onun halkçı ve milliyetçi olduğu aşikardır.
 • Mehmet Akif edebiyat için şu söylemleri kullanır; “Halkın manevi ve ahlaki eğitiminde etkisi en büyük müessesedir.”, Her edebiyat mahalli ve halka hitap eder.
 • İslam toplumların geri kalması ve yozlaşmasının nedeni olarak edebiyatın halka değil aydınlara, avamlara hitap etmesi şeklinde ifade eder.
 • Sanatçının en büyük amacı, ideası, Halk için halkın hayatını veren bir edebiyat yansıtmaktır.
 • Güçlü bir gözlemcidir, ilham gelmesi, ilham gibi kavramlara inanmaz işte tam da bu yönü ile şiirlerinde realizmi gösterir. (Türk şiirine realizm’i getirmiştir.)
Mehmet Akif Ersoy
 • Şiiri ciddi, özen gösterilmesi gereken bir iş olarak görür ve şiirlerini bin bir titizlikle yazar.
 • Herhangi bir edebi topluluk içerisinde görmek mümkün değildir.
 • Ümmetçi anlayışa sahiptir, ümmetçi şair olarak bilinir.
 • İstiklal Marşını 1921’de yazmıştır ve tüm eserlerini topladığı Safahat adlı kitaba almamıştır. Bu şiiri kahraman Türk ordusuna armağan etmiştir.
 • Şiirlerinde toplum yaşamını tüm yönleri ile ele alan şair aynı zamanda bir toplumcudur.
 • Şiirlerinde İslam dininin getirdiği bir lirizm vardır.
 • Şiiri konuşma diline yaklaştırmış, tabir yerindeyse konuşur gibi şiir yazmıştır.
 • Sade bir dil kullansa da (Dönemin dil özelliklerine göre) zaman zaman ağır dil kullandığı şiirleri de vardır.
 • İstanbul’un yoksul semtlerini ve buradaki insanların hayatlarını kale almıştır.
 • Nazmı nesre yaklaştırmıştır.
 • Şiirlerinde ölçü olarak aruz ölçüsünü kullanır.  (Aruz ölçüsünü Türkçeye başarılı bir biçimde  uyarlamayı bilmiştir. (Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.)
 • Divan Edebiyatı nazım biçimlerini kullanan şair genellikle mesnevi tarzında yazılar yazdığı görülmektedir.
 • Epik ve lirik duyguların hakim olduğu şiirler yazmaktadır. (Çanakkale Şehitlerine, İstiklal Marşı–Epik, Bülbül–Lirik.)
 • Manzum hikaye olarak başarılı yapıtlar vermiştir. (Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Hasta, Meyhane)
 • Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
 • Mehmet Akif ile Teyfik Fikret arasında medeniyet hakkında tartışma vardır. Fikret’in Haluk kavramına karşı, Akif’in gençliği anlattığı asım karakteri simgelemiştir.
 • Arapça, Fransızca ve Farsçadan çevirileri bulunmaktadır.
 • Batılılaşma ve Türkçülük akımına karşıdır.(Ümmetçi)
Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri:

Şiirlerinin hepsini Safahat adlı kitapta toplamıştır.

Süleymaniye Kürsüsünde: Osmanlı aydını ile halk arasındaki ilişki

Hakkın Sesleri: Her şiirinin başında bir ayet vardır.

Fatih Kürsüsünden: Yeni kuşağa mücadele ve çalışma kazandırmayı amaçlar

Hatıralar: Her şiirinin başında bir hadise yer verir.

Asım: İdeal gençlik.

Gölgeler: Dini şiirler.

Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı

AFİŞİ 7800X10800 Çözünürlükte İNDİR
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.