Değerler Eğitimi

Adalet Özlü Sözler ve Ayetler Değerler Eğitimi

Genel
11.12.2017
1.120

Adalet Özlü Sözler ve Ayetler

Geç kalan Adalet adalet değildir derler. Adaletin makbul olanı zamanı geldiğinde verilen adalettir. Medeniyetleri, imparatorlukları ayakta tutan en önemli şey adalettir. Adaletin olmadığı toplumlar kavga,  kötülükler ve haksızlıklarla doludur.
Yeryüzünde bir çok söz söylenmiştir. Adalett üzerine söylenen sözlerin ayrı bir yeri vardır. Çünkü hepimiz hayatımızın en azından bir döneminde adalett demişiz ve aramışızdır.

Adalet Ayetleri

 • Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. (Nisâ: 58)
 • Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisâ: 135)
 • Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. (Mâide: 8)
 • Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele! (Âl-i İmrân: 21)
 • De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz. (A’râf: 29)
 • Musa’nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır. (A’râf: 159)
 • Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi, bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu? (Nahl: 76)
 • Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl: 90)

Adalet Özlü Sözleri

 • Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)
 • Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir. Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)
 • Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)
 • Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)
 • Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J.Amyot)
 • Adalett, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)
 • Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. (J.W.Pindare)
 • Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)
 • Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (W.E.Channıng)
 • Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. (P.De Guizot)
 • Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam)
 • Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)
 • Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)
 • Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)
 • Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. (Confucius)
 • Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)
 • Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. (L.A. Seneca)

Özlü Sözler Devamı

 • Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld) 
 • Doğru olan, haklı olandır. – Alexander Pope
 • Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. – Mirabeau
 • Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. –Konfüçyüs
 • Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. -Konfüçyüs
 • Adalett, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. – Herakleitos
 • Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. – İhering
 • Eşitlik arayan mezara gitmeli. – Alman atasözü
 • İnsanlığın en güzel görevi adalett dağıtmasıdır. -Voltaire
 • Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. – Hz. Muhammed
Bu afişi de bu yüzden hazırladım umarım beğenirsiniz.
Adalet özlü söz

Adalet özlü söz

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.