Değerler Eğitimi

Peygamberimizin  Merhameti İle İlgili Kompozisyon

Genel
19.10.2017
1.535

Peygamberimizin  Merhameti İle İlgili Kompozisyon

Peygamberimizin Merhameti İle İlgili Kompozisyon

“İmanın en büyük meyvesi merhamettir.” Çünkü iman, merhameti sonsuz olan Allah(cc)’ın yoludur. Allah’a yaklaşmak isteyen, sevgisine kavuşmak isteyen; tüm benliğiyle O’na yönelmeli, Kur’an ve peygamberin yolundan gitmelidir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de; “Ey iman edenler; eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.”buyurarak Allah’ın sevgisini kazanmanın yolunun peygamberi örnek almak ve onu sevmekten geçtiğini vurgulamaktadır. Kişi ancak sevdiği kimseleri kendine model olarak kabul eder ve onun yaptıklarını hayatına nakış nakış işler.

Sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olan Rabb’imiz bizlere yol gösterici olarak Sevgilisini, rahmet ve merhamet peygamberini gönderdi. Bizden O’nun getirdiği emir ve yasaklara uymamızı emretti. En başta da O’nun o güzel ahlakını örnek almamızı istedi. Çünkü O’nun ahlakı Kur’an ahlakıydı ve ondan güzel bir ahlak timsali bulunamazdı. Çünkü O; rahmet peygamberiydi, insanların en güveniliriydi, sabırlıların en sabırlısıydı ve en önemlisi “merhametlilerin de merhametlisiydi”. O, O’na taş atana gül atardı,O’na beddua edene dua ederdi. O, öyle merhamet sahibiydi ki; başına işkembe koyanlara, yollarına diken serenlere bile lanet etmezdi, Allah’tan onlar için rahmet isterdi. O, öyle merhametliydi ki; hayatta en sevdiği, kimsesizliğinin tek kimsesi olan amcası Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi’yi bile affetmişti.

Peygamberimizin Merhameti İle İlgili Kompozisyon

Mekke’de müşriklerin Hakk’a karşı duyarsızlıklarından bunalınca Taif’e gidip, orada yaşayanlara İslamiyeti anlatarak yeni bir açılım yapmak istiyordu. Fakat Taifliler Mekkeli müşriklerden daha gaddar ve daha zalim çıkmıştı. Çoluk çocuk bir olup O’nu taşlarla, sopalarla kovunca bir üzüm bağına sığındı ve halini kâinatın gerçek sahibi olan Rabb’ine arz etti: “Ey Rabb’im beni bu çöllerde kime bırakıyorsun?” sözü dilinden yeni dökülmüştü ki, dağlara malik olan melek karşısında belirdi: “Ey Muhammed! Allah’ın sana selamı v ar. Eğer i stersen T aif’in a ltını ü stüne getireyim.” dedi. Bir anda yağmur bulutları gibi rahmet dökülmeye başladı mübarek dudaklarından: “Hayır Allah’ım! Hayır Allah’ım! Onların helak olmalarını istemiyorum. Zira sen beni alemlere lanet için değil, rahmet olarak gönderdin.”. O, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmişti.

Peygamberimizin Merhameti İle İlgili Kompozisyon

Bütün mahlûkat O’nun sevgi dolu rahmet pınarından besleniyordu. O, zaman geliyor çilelere göğüs geriyor, insanlığın kurtuluşu için gözyaşlarıyla Rabb’ine yalvarıyordu. Zaman geliyor yetim çocukların başını okşuyor, kuşu ölmüş bir çocuğa başsağlığına gidiyordu. Hayvanlara eziyet edilmesine, ağır yük yüklenmesine, ağaçların meyvelerin kesilip yakılmasına karşı çıkıyor, bütün insanlara -hangi inançta olursa olsun- hoşgörüyle yaklaşıyor ve hayat veren soluklarını insanlığın kalbine üflüyordu. Bütün alem O’na aşık ve O’na sevdalıydı.

Ona duyulan sevgi başka hiçbir insana duyulmamış, O’nun ardından dökülen gözyaşları hiçbir fani için dökülmemişti. Dağlar, taşlar, ağaçlar, kuşlar, insanlar ve cinler hatta melekler O’nun sevdasıyla yanan birer kor haline gelmişti. Mescid-i Nebi’de yaslanarak hutbe okuduğu bir kütük vardı. Sahabileri tarafından yeni bir minber yapılınca kütük mescidin bir köşesine bırakılmıştı. Kainatın Efendisi yeni yapılan minbere çıkıp hutbe okumaya başlayınca köşede duran kütükten ağlama sesleri duyulur. Belli ki Efendiler Efendisi iki cihan güneşi peygamberden ayrılığa dayanamamıştı kütüğün o yumuşak kalbi. Allah’ın Habibi minberden indi, kütüğün yanına geldi. “İster misin ahirette beraber olalım?” sözünü duyar duymaz duygu dolu bir insan edasıyla bir anda ağlaması ve gözyaşları durulmuştu. Bir kısım kalaslara nispeten, kütükler dahi O’na aşıktı. Çünkü O, Allah’ın Habibi yani biricik sevgilisiydi.

Yüce Mevla kainatı O’nun sevgisi üzerine kurmuştu. O’na olan aşkı kainat ağacının bir tohumu haline gelmişti. Tohumu sevgi olan bu ağacın dalları sevgi meyvesine durmuştu. Kainat işte bu sevgiye muhtaç. Sevgi; bütün kötülüklerin ilacı, bütün kötülerin merhemidir. O ilaç ve merhem de Hz. Muhammed (sav)sevdasıdır.

Peygamberimizin Merhameti İle İlgili Kompozisyon

Toprak suya nasıl muhtaç ise bütün insanlık O’nun sunduğu hidayete muhtaç! Toplum Hz. Muhammed’e yöneldikçe, O’nun hayatını örnek aldıkça daha mutlu ve ferah olacaktır. Peygamberimizin merhamet etmeye yönelik, insanlığa sunduğu zengin mirastan yararlanmalıyız. Çünkü insanlık onuru bunu gerektirir. İnsanlar mazluma, çocuklara, yetime, sevgisize, fakire, susamışa, üşümüşe yardım elini ancak peygamberimizin merhametini örnek alarak uzatabilir. Töre cinayetleri, kadına şiddet, iyiliklerin suiistimali, organ mafyası, çocuk kaçırma gibi olayların en aza inmesi, daha mutlu,daha sağlıklı bir toplum için peygamberimizin merhamet denizine girelim, o denizin tuzuyla olgunlaşalım. Bebeklerimize, yavrularımıza gösterelim, öğretelim; ağacı yaşken eğelim!..

“Hadi Müslümanlar! Açları doyurma yarışına… Bu sayede Müslümanlığınız güzelleşecek ve kemale erecek…” diye çağlar ötesinden seslenen Efendimizin sesine ses, eline el verelim. Nefreti, kini bir yana bırakalım. Kardeş olalım, iyi olalım, diri olalım.

Peygamberimizin Merhameti İle İlgili Kompozisyon

Huriye Nurcan ELSIKMA

Değerler Eğitimi

Peygamberimiz ve Gençlik İle İlgili Kompozisyon Örneği

Peygamberimiz ve Aile Hayatı

Peygamberimiz ve Hoşgörü Kompozisyon Örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.